Nieuws

Gerechtshof Den Haag wijst vordering Finidaf tegen EY af

Het gerechtshof Den Haag heeft eergisteren een langlopende vordering van de stichting Finidaf tegen EY afgewezen.

In februari 1993 ging Doornes Automobiel Fabriek (DAF) failliet. Volgens de Raad van Tucht had de controlerend accountant van DAF - een rechtsvoorganger van EY – ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening over 1991. De continuïteit van DAF was namelijk niet gewaarborgd. In hoger beroep werd de klacht tegen de accountant echter ongegrond verklaard.

Ruim veertig obligatiehouders van DAF eisten een schadevergoeding van 130 miljoen euro inclusief rente. De Rechtbank Rotterdam zei in 2016 al in een tussenvonnis dat de vordering van Finidaf te laat is ingediend. De obligatiehouders hadden namelijk al vóór 2004 kunnen weten dat de accountant waarschijnlijk in de fout was gegaan. De rechtbank gaf Finidaf vorig jaar de gelegenheid om te bewijzen dat (sommige) obligatiehouders daarvan niet tijdig op de hoogte waren, zodat hun vordering niet verjaard zou zijn.

Eind 2017 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat Finidaf daarin niet is geslaagd. De enquête die de stichting heeft gehouden onder obligatiehouders was sturend en suggestief. Bovendien hebben ook twee obligatiehouders meegedaan die niet zijn aangesloten bij de stichting.

Het Hof heeft nu in navolging van de Rechtbank de vordering afgewezen. "EY heeft altijd gesteld dat de verklaring bij de jaarrekening correct is, wat ook de uitkomst was van een tuchtzaak in 2001. Het Hof vond dat de zaak om meerdere redenen verjaard was en ook dat de obligatiehouders die de vordering instelden geen schade hebben geleden", aldus EY.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.