Nieuws

SRA tegen huidige vorm 'dga-taks'

SRA is van mening dat het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap – in de volksmond 'dga-taks' – in deze vorm niet moet worden ingevoerd.

Volgens de SRA leidt het huidige wetsvoorstel onder meer tot onwenselijke dubbele heffing en belastingheffing in gevallen die naar huidig recht zakelijk zijn. "We weten dat het zwaar klinkt, maar de groep dga’s die door het wetsvoorstel wordt geraakt, lijkt geslachtofferd", aldus de SRA.

Per 2022 moet het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap worden ingevoerd. Het wetsvoorstel houdt in dat dga’s en andere aanmerkelijkbelanghouders met een gezamenlijke schuld aan hun eigen bv boven de 500 duizend euro belasting (box 2) gaan betalen. Leningen die zijn gebruikt voor de eigen woning zijn uitgezonderd.

De SRA zegt wel begrip te hebben voor het nemen van maatregelen tegen oneigenlijke, ofwel excessieve leningen. "Maar dit kan worden ondervangen door een eenvoudige aanpassing van de huidige wet. Het nu voorliggende voorstel gaat om verschillende redenen te ver."

Dubbele heffing

De SRA waarschuwt dat het wetsvoorstel leidt tot dubbele belastingheffing bij dga’s en geeft enkele rekenvoorbeelden. Verder wijst de SRA erop dat leningen van de bv die zijn gebruikt voor de eigen woning zijn in het wetsvoorstel weliswaar zijn uitgezonderd, maar de SRA vindt het onredelijk dat andere schulden die betrekking hebben op box 1- en box 2-vermogen, zoals leningen ter financiering van ondernemingsvermogen, wel worden meegerekend.

Verder vindt SRA het belangrijk dat het wetsvoorstel moet worden beperkt tot leningen die verstrekt zijn zonder zakelijke zekerheden, zoals een zakelijke rente of aflossingsschema. Het wetsvoorstel maakt nu geen onderscheid tussen zakelijke en onzakelijke leningen. Daarnaast wil de SRA dat het grensbedrag van 5 ton per persoon geldt.

Overgangsrecht

Tot slot pleit SRA voor verruiming van het overgangsrecht. "De wet treedt per 1 januari 2022 in en de beoordeling of er sprake is van een bovenmatige lening vindt plaats op 31 december 2022, aan het eind van het kalenderjaar. Een termijn van 3,5 jaar is te kort. Aanmerkelijkbelanghouders met een schuld van meer dan 500 duizend euro moeten gedurende een langere periode de mogelijkheid krijgen de schuld terug te brengen tot 500 duizend euro. SRA bepleit ook een tijdelijke vrijstelling in de overdrachtsbelasting zodat de dga panden kan verkopen aan de bv als aflossing van een schuld. Door een tijdelijke vrijstelling voor de overdrachtsbelasting zou dit eenvoudiger worden."

SRA-reactie internetconsultatie wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.