Nieuws

VEB pleit voor audit-only model accountants

Beleggersvereniging VEB ziet de scheiding van controle en advies bij accountantsorganisaties als "noodzakelijke voorwaarde ter voorkoming van negatieve prikkels van het multidisciplinaire model". De beleggersvereniging spreekt zich daarom "krachtig uit" voor een audit-only model.

Dat blijkt uit de brief die de VEB alsnog heeft gezonden aan de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA), als schriftelijk vervolg op eerder mondeling overleg eind maart. De VEB-reactie is toegevoegd aan de openbare commentaren op het vorige week al gesloten digitaal loket van de CTA.

Volgens de VEB hebben beleggers ondanks "ontegenzeggelijke verbeteringen" nog onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit van het oordeel van controlerend accountants. De accountancy heeft een "te optimistisch zelfbeeld". Er is sprake van een prestatiekloof in plaats van een verwachtingskloof, zo schrijft de beleggersclub.

Auditcommissie

De VEB pleit ook voor een zwaardere rol van de auditcommissie, die moet worden vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code. Het verslag van de auditcommissie aan de raad van commissarissen moet verplicht integraal onderdeel worden van het verslag van de rvc in het bestuursverslag van een onderneming. Betere communicatie in de controleketen is noodzakelijk, aldus de beleggersvereniging.

Ook moeten de regels bij benoeming van een nieuwe accountant zorgvuldiger worden nageleefd. En de auditcommissie moet ruimte krijgen om meer geld uit te geven aan een goede controle, met verantwoording daarover achteraf in het verslag van die commissie.

De VEB ziet "weinig heil" in de invoering van joint audit, omdat het aanbod van controlerend accountants "te schraal" is en de verhouding tussen de big four en kleinere kantoren in dat verband "te scheef" om een positief effect op de kwaliteit te hebben.

Reactie IPO

Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft na het sluiten van het digitaal loket alsnog een reactie aan de CTA gezonden. Daarvoor is eerder aan de provincies gevraagd naar hun ervaring met accountantscontroles.

De ervaringen ten aanzien van de kwaliteit van controles zijn positief, zo meldt het IPO, al is met name bij planning en communicatie verbetering mogelijk. Accountants houden goed rekening met de politiek-bestuurlijke omgeving waarin provincies opereren, maar zijn de laatste jaren wel strenger en meer gegevensgericht gaan controleren. De management letter van de accountant mag informatiever worden, stelt het overlegorgaan. 

Er is zorg over het geringe aantal kantoren dat bij aanbesteding van controles op een tender reageert, aldus het IPO. Als er te weinig deskundigheid voorhanden is zal dat probleem zich ook voordoen bij controle van overheidswege, zo wordt gevreesd. De provincies verwachten vooralsnog geen meerwaarde van een 'publiek accountantskantoor'. Ze zien "liever een oplossing vanuit de markt of de sector zelf om er voor te zorgen dat er voldoende accountants beschikbaar zijn die de overheid kunnen controleren".

De teller van de CTA op het digitaal loket staat inmiddels op 46 ontvangen commentaren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.