Nieuws

Governance NBA naar fase 'design labs'

Met de creatieve conferentie van 17 juni jl. heeft de NBA de eerste fase van de nieuwe governance van de beroepsorganisatie afgerond. Vanaf 28 juni wordt vanuit 'design labs' verder gewerkt aan de bestuurlijke inrichting.

De inbreng van leden, opgehaald via de NBA Open-sessies, wordt meegenomen in de design lab-fase. Naast een Design Lab Faculties en een Design Lab Communities wordt in een derde designlab invulling gegeven aan het begrip ‘fellowship’. Diverse leden gaven tijdens de gesprekken aan behoefte te hebben aan een sterkere invulling van het ‘gildegevoel’ van het beroep.

De design labs bestaan elk uit ongeveer acht leden en worden begeleid vanuit het NBA-bureau. Binnen de design labs wordt gekeken naar de samenstelling van communities en faculties en de spelregels die daarbij horen. Ook de ondersteuning van de NBA wordt bezien, net als de onderlinge verhouding en de relatie tot de pbo-taken van de beroepsorganisatie. In alle gevallen wordt uitgegaan van drie rollen van de NBA: ‘zender’, ‘verbinder’ en ‘ontvanger’.

Klankbordgroep

“De nieuwe structuur faciliteert de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar, maar draagt ook bij aan het beter zichtbaar maken van onze maatschappelijke relevantie en het sterke merk dat de beroepsgroep vertegenwoordigt”, aldus algemeen directeur Harm Mannak van de NBA. Het “geluid” dat is opgehaald tijdens NBA Open krijgt volgens Mannak een “structurele plek” in de nieuwe structuur.

Om leden te betrekken bij het ontwerpen van de faculties, communities en het fellowship wordt op de aparte NBA Open-website een online klankbordgroep ingericht. Leden kunnen zo op de hoogte blijven van de verdere uitwerking, ideeën aandragen en mede vormgeven aan de spelregels.

De uitwerking vanuit de drie design labs wordt medio september besproken tijdens een tweedaagse bijeenkomst van het NBA-bestuur. Begin oktober wordt hierover door het bestuur nader besloten. In een nieuwe creatieve conferentie, later in oktober, wordt de uitwerking gedeeld met de leden. Daarna wordt gestart met ‘proefdraaien’ met de nieuwe inrichting. Finale besluitvorming over de nieuwe governance moet plaatsvinden in de ledenvergadering van juni 2020.

  • Bekijk de informatie over de design labs op de NBA Open-website
  • Lees de blog van NBA-directeur Harm Mannak over de tweede fase

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.