Nieuws

SRA: 'toetsingsresultaten dalen licht'

De toetsingsresultaten van SRA-kantoren over 2018 laten een lichte daling zien ten opzichte van 2017: 77 procent van de regulier getoetste kantoren voldoet, 23 procent voldoet op belangrijke onderdelen nog niet.

Dat blijkt uit het Jaarverslag 2018 van de Reviewcommissie (RC) dat recent is gepubliceerd. Het jaarverslag geeft inzicht in de toetsingsresultaten op de verschillende domeinen. In 2017 voldeed 83 procent van de destijds getoetste kantoren. 83,5 procent voldoet op het Wta- c.q. wettelijke controledomein en 71,5 procent voldoet op alle andere domeinen: vrijwillige controle, samenstellen, beoordelen en overige accountantsopdrachten.

Volgens de SRA is het domein van de vrijwillige controle de oorzaak van de lagere score, zowel bij Wta-vergunninghouders als kantoren zonder Wta-vergunning; 69 procent voldoet op dit onderdeel. Met name de getoetste kantoren zonder Wta-vergunning scoren bij deze opdrachten volgens de SRA "ondermaats".

Toetsingspopulatie

Willem van Wijngaarden, voorzitter van de Reviewcommissie: "De wettelijk vastgestelde zes-jaar-cyclus van ons doorlopend toezichtregime maakt dat de toetsingspopulatie niet elk jaar dezelfde is. Daarnaast evolueren wij als toezichthouder en zijn we onder invloed van strakkere toetsingsnormen in het wettelijke controledomein ook strenger gaan toetsen op vrijwillige controleopdrachten."  

De overall-resultaten betekenen dat een op de vijf toetsingen tot een onvoldoende leidt. Van Wijngaarden: "Als beroepsgroep en ook als SRA moeten we dit nog steeds te veel vinden. Incidenten en bedrijfsongevallen kunnen zich voordoen. Met enig risico moeten we kunnen leven, maar ik kan als voorzitter van de Reviewcommissie slechts tevreden zijn als een op de twintig een onvoldoende scoort. Wellicht dat we dat met een andere insteek van het toezicht wel kunnen bereiken. Binnen de sector wordt daarover nagedacht. Ook het advies van de Commissie Toekomst Accountancysector kan wellicht aanleiding zijn voor aanpassingen in onze toetsingsmethodiek."

Kwaliteitssysteem

Ondanks de wettelijke toezichtcyclus van zes jaar heeft de RC in 2018 bijna de helft van de 370 SRA-leden bezocht, vanwege zogenoemde 'inventarisatiegesprekken'. Die gesprekken vinden plaats "als extra invulling van het doorlopende toezicht en ter vaststelling van het goed functioneren van het kwaliteitssysteem". Afhankelijk van de aard en omvang van het kantoor vindt zo’n gesprek elk jaar (bij SRA-leden met een Wta-vergunning), om de twee jaar of om de drie jaar plaats. Bij twijfel over de gehanteerde kwaliteitsnorm kan de RC besluiten tot een vervolgonderzoek.

Van Wijngaarden: "Er zijn in 2018 duidelijk minder reviews uitgevoerd, veroorzaakt door de cyclische toetsingsfrequentie. Maar door de toename van het aantal inventarisatiegesprekken is de reviewdruk in totaliteit zeker niet verminderd."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.