Nieuws

Accountant: geen materiële onrechtmatigheden bij Haga Lyceum

Horlings Nexia heeft geen materiële onrechtmatigheden vastgesteld over 2018 bij het Amsterdamse Haga Lyceum. Wel is er onzekerheid over de continuïteit.

Vorige week kwam de Onderwijsinspectie met een vernietigend rapport over de islamitische school. Volgens de inspectie brengt het bestuur de school en de leerlingen schade toe, door onder meer op te trekken met mensen die volgens de AIVD in extremistische kringen verkeren. Ook is er volgens de inspectie sprake van "onrechtmatig financieel handelen van het bestuur, onder meer in de vorm van zelfverrijking". Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) liet daarop weten dat hij wil dat er een nieuw bestuur komt.

Het Haga Lyceum probeerde met een rechtszaak publicatie van het inspectierapport te voorkomen, maar de rechter oordeelde dat er geen aanleiding was om publicatie te verbieden. De school publiceerde het jaarverslag over 2018 dinsdag op zijn website.

De inspectie kan onrechtmatige uitgaven terugvorderen. Maar de accountant heeft geen materiële onrechtmatigheden vastgesteld over 2018 en kan zich daarom "vinden in het standpunt van het bestuur dat er geen verplichtingen zijn opgenomen in de jaarrekening 2018 voor terug te betalen onrechtmatige uitgaven".

De accountant wijst echter wel op "diverse aangelegenheden zijn die duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting". Zo heeft de stichting een negatief vermogen en werkkapitaal. Ook kan de accountant niet inschatten "welke mogelijke gevolgen de publieke en politieke aandacht heeft op de financiële positie en continuïteit van de instelling".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.