Nieuws

Fiscalisten: 'Noodzaak nieuwe concernregeling ontbreekt'

In een reactie op de internetconsultatie voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting, laat het Register Belastingadviseurs (RB) weten vooral niet veel te willen wijzigen aan het huidige systeem.

Staatssecretaris Snel van Financiën wil het huidige regime van de zogenoemde 'fiscale eenheid' opvolgen met een "nieuwe robuuste en toekomstbestendige groepsregeling". De nieuwe groepsregeling is al aangekondigd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid, die begin dit jaar is aangenomen. Deze spoedreparatie was noodzakelijk naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het RB vindt dat er na de spoedreparatie geen significante wijzigingen meer nodig zijn: "Het huidige systeem is na de spoedreparatie zó aangepast dat de grootste (mogelijke) strijdigheden met EU-recht wel zijn weggenomen. Een grote wijziging van het systeem is niet nodig. Een dergelijke exercitie moet dan ook worden voorkomen. Dat kost een hoop tijd die niet nodig is. Het huidige systeem kent veel voordelen voor het mkb. Denk aan de mogelijkheid van horizontale verliesverrekening. Maar ook dat geen winst genomen hoeft te worden op onderlinge transacties is prettig en dat sluit ook aan bij de economische realiteit. En dat ondernemingen geen transfer pricing-documentatie hoeven op te stellen en bij te houden, is ook een mooie bijkomstigheid."

Administratieve lasten

Een nieuw systeem kan volgens het RB grote gevolgen hebben voor ondernemingen als zij daar wél mee te maken krijgen. "Hun administratieve lasten zullen enorm stijgen. En de Belastingdienst moet straks ook heel veel extra aangiften beoordelen en afwikkelen als de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig zouden worden. Dat moet zoveel mogelijk worden voorkomen."

Volgens het RB sluit het merendeel van de belanghebbenden zich aan bij hun standpunt. "Tijdens de startbijeenkomst op 14 februari 2019 bij het Ministerie van Financiën bleek wel dat het gros van de aanwezigen pleitte voor behoud van het huidige systeem. Ook wij pleitten daarvoor en dat is ook de kern van onze reactie op de consultatie. Het unieke karakter van het huidige systeem binnen Europa heeft een aanzuigende werking voor het bedrijfsleven, wat ook goed is voor de werkgelegenheid. Door dit overboord te zetten, bestaat het risico dat Nederland zich straks uit de markt prijst. Dat moet worden voorkomen", aldus het RB.

Fiscale eenheid

In de huidige fiscale eenheid wordt voor de heffing van de vennootschapsbelasting een groep lichamen, vaak bestaande uit een moedermaatschappij en een of meer dochtermaatschappijen, onder voorwaarden belast alsof er één belastingplichtige is. De werkzaamheden en het vermogen van een dochtermaatschappij worden daarbij toegerekend aan de moedermaatschappij. De moedermaatschappij doet vervolgens één (gezamenlijke) aangifte vennootschapsbelasting.

In de consultatie ligt een keuzedocument voor met vier mogelijke oplossingsrichtingen voor een nieuwe groepsregeling. Dit document is opgesteld naar aanleiding van een startbijeenkomst op 14 februari 2019 waarin met verschillende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap van gedachten is gewisseld over een toekomstige groepsregeling als opvolger van de huidige fiscale-eenheidsregeling.

Belangengroepen, bedrijven, wetenschappers en andere geïnteresseerden kunnen reageren op de consultatie in de periode van 17 juni 2019 tot en met 29 juli 2019. Het streven is om – aan de hand van de reacties op deze internetconsultatie – in het najaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer te sturen met daarin een schets van de beoogde groepsregeling. Het conceptwetsvoorstel zal vervolgens naar verwachting medio 2020 voor internetconsultatie worden aangeboden.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.