Nieuws

EY: 'Fraude bij Uithoflijn niet uit te sluiten'

Er is nog altijd onduidelijkheid over de verantwoording van 12,2 miljoen euro die BAM ontving bij de bouw van de Uithoflijn. Volgens accountant EY is fraude niet uit te sluiten.

Gisteren kregen Statenleden van de provincie Utrecht de mogelijkheid om vragen te stellen aan EY-accountant Marianne van Kimmenade over de problemen rondom de Uithoflijn. Van Kimmenade bevestigt dat het nog steeds geen duidelijkheid is over in totaal 12,2 miljoen euro die BAM ontving van de provincie. Er zijn wel bonnetjes, maar het is haar niet gelukt om de totstandkoming van afspraken en prijzen te reconstrueren. "De vraag of er lucht zit tussen de prijs die is betaald en wat de prestatie daadwerkelijk waard is, konden we dan ook niet beoordelen", zei Van Kimmenade.

Daarnaast bleken er discrepanties te zijn tussen documenten die tijdens de onderhandelingen werden gebruikt en definitieve documenten, is de stuurgroep met een gedeputeerde en een wethouder niet betrokken bij bepaalde zaken waar zij wel betrokken bij hadden moeten zijn. Daardoor "ontbrak weleens" de handtekening van de gedeputeerde op meerdere documenten.

Daarnaast is de accountant van mening dat er sprake was van belangenverstrengeling, doordat provinciedirecteur Rob Brugts, de verantwoordelijke voor de bouw van de Uithoflijn, voorheen bij BAM werkte. De accountant zegt niet te kunnen uitsluiten dat er sprake is geweest van fraude.

Klokkenluider

De problemen rondom de Uithoflijn draaien om vermeende belangenverstrengeling en een enorme kostenoverschrijding van zo'n 100 miljoen euro, waardoor de tramlijn van acht kilometer uiteindelijk bijna een half miljard euro kost. Van sommige kostenoverschrijdingen is de herkomst van bedragen onduidelijk. Vorig jaar concludeerde onderzoeksbureau Integis dat bevoordeling van BAM in het Uithoflijn-project niet is vast te stellen, nadat een klokkenluider melding maakte van belangenverstrengeling bij het project. Dat onderzoek verliep moeizaam, omdat er een hoop documenten, zoals gespreksverslagen van cruciale overleggen, niet aanwezig waren. Daarnaast zouden enkele cruciale personen niet zijn gehoord.

Ook de Utrechtse en Randstedelijke Rekenkamer deden gezamenlijk onderzoek naar de aansturing van het project. Die concludeerden in december 2018 dat de aansturing en informatievoorziening rondom het project "belangrijke tekortkomingen" vertoonden. Volgens de provincie zelf laat het openbare rapport van de Rekenkamers "een pijnlijk totaalbeeld zien van ons handelen".

Op 25 september volgt een Statendebat over de Uithoflijn en de conclusies van EY.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.