Nieuws

Kamervragen over problemen bij Uithoflijn

De SGP stelt Kamervragen over de financiële chaos rondom de Uithoflijn. Intussen weigert EY nog altijd de jaarrekening over 2017 van de provincie Utrecht goed te keuren, waardoor het Rijk alle voorschotten aan de provincie sinds 1 januari heeft stopgezet.

Afgelopen weekend laaide het gesprek over de financiële perikelen rondom de Uithoflijn weer op, nadat het AD meldde dat een anonieme klokkenluider beweert dat de provincie en de gemeente Utrecht zo'n 10 miljoen euro aan bouwbedrijf BAM zouden hebben betaald zonder dat daar een tegenprestatie voor is geleverd. Naar aanleiding van de berichtgeving wil de SGP van de minister weten welke sancties er mogelijk tegen Utrecht genomen gaan worden nu de problemen met jaarrekening over 2017 nog altijd voortduren.

Aangifte

BAM wijst de suggestie dat zij tien miljoen euro hebben ontvangen zonder tegensprestatie "in de sterkst mogelijke bewoordingen af", en de provincie zegt niet te willen reageren totdat accountant EY de controle heeft afgerond. Tijdens een interview met RTV Utrecht reageerde gedeputeerde Dennis Straat echter fel, door te zeggen dat hij overweegt aangifte te doen tegen de klokkenluider en dat het niet waar is dat er gefraudeerd is met gemeenschapsgeld.

De uitspraken van Straat hebben geleid tot verontwaardiging onder de oppositiepartijen van de provincie Utrecht. Arne Schaddelee (Christenunie) zegt tegen RTV Utrecht niet te begrijpen waarom Straat zo reageert: "We hebben gisteravond urenlang overleg gehad met de accountant. Daar kwamen heel andere teksten over tafel. Daar heeft de accountant minutieus uit de doeken gedaan welke onderbouwingen allemaal ontbreken. Dan is het natuurlijk verbijsterend dat een dag later diezelfde gedeputeerde bij RTV Utrecht gaat vertellen dat het allemaal onzin is."

Moeizaam

De problemen rondom de Uithoflijn draaien om vermeende belangenverstrengeling en een enorme kostenoverschrijding van zo'n 100 miljoen euro, waardoor de tramlijn van acht kilometer uiteindelijk bijna een half miljard euro zal kosten. Vorig jaar concludeerde onderzoeksbureau Integis dat bevoordeling van BAM in het Uithoflijn-project niet is vast te stellen, nadat een klokkenluider melding maakte van belangenverstrengeling bij het project. Dat onderzoek verliep moeizaam, omdat er een hoop documenten, zoals gespreksverslagen van cruciale overleggen, niet aanwezig waren. Daarnaast zouden enkele cruciale personen niet zijn gehoord.

Ook de Utrechtse en Randstedelijke Rekenkamer deden gezamenlijk onderzoek naar de aansturing van het project. Die concludeerden in december dat de aansturing en informatievoorziening rondom het project "belangrijke tekortkomingen" vertoonden. Volgens de provincie zelf laat het openbare rapport van de Rekenkamers "een pijnlijk totaalbeeld zien van ons handelen". Deze week bleek ook uit een tevredenheidsonderzoek dat minder dan de helft van de medewerkers van de provincie Utrecht vertrouwen heeft in het management. Slechts één op de drie ambtenaren vindt dat leidinggevenden hun werk naar behoren uitvoeren.

Gemeente Utrecht

De problemen hebben ook geleid tot onrust in de Utrechtse gemeenteraad en leidde zelfs tot een motie van wantrouwen tegen wethouder Lot van Hooijdonk. Die motie redde het niet, maar alle partijen hebben afgelopen week om uitleg gevraagd van het college naar aanleiding van het artikel in het AD over de verdwenen miljoenen. De gemeente Utrecht betaalt deels mee aan de Uithoflijn. Accountant BDO keurde de jaarrekening van de gemeente Utrecht over 2017 wel goed.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.