Nieuws

'Onderzoek EY naar Uithoflijn bijna afgerond'

Het onderzoek dat EY deed naar betalingen rondom de bouw van de Utrechtse Uithoflijn is waarschijnlijk in juli klaar.

Dat meldt gedeputeerde Dennis Straat in een Statenbrief. Accountant EY weigert tot nu toe de jaarrekening van de provincie Utrecht over 2017 goed te keuren, omdat er onduidelijkheid was over betalingen van de provincie aan bouwer BAM. Het Rijk heeft daardoor inmiddels een groot deel van de voorschotten aan de provincie stopgezet. Volgens Straat vereist de afronding van het onderzoek "grote zorgvuldigheid". De provincie gaat volgens RTV Utrecht nu de bevindingen bespreken met EY "om daar lessen uit te trekken, waarna de "finale afwikkeling" begint.

Door het onderzoek loopt ook de controle van de jaarrekening over 2018 vertraging op. Straat zegt hierover in gesprek te zijn met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Daarnaast meldt Straat dat het budget voor het accountantsonderzoek, dat was vastgesteld op 185 duizend euro, door de lange duur van het onderzoek ruimschoots is overschreden. Straat zegt hierover nog in gesprek te gaan met de Provinciale Staten.

Uithoflijn

Het debacle rondom de Uithoflijn draait om vermeende belangenverstrengeling en een enorme kostenoverschrijding bij de bouw van zo'n 100 miljoen euro, waardoor de tramlijn van acht kilometer uiteindelijk bijna een half miljard euro zal kosten. Naar aanleiding van de problemen werden er enkele onderzoeken gestart, onder meer door de Utrechtse en Randstedelijke Rekenkamer. De rekenkamers concludeerden in december dat de aansturing en informatievoorziening rondom het project "belangrijke tekortkomingen" vertoonden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.