Nieuws

Young prof-voorzitters: meer aandacht voor toekomst beroep

Het accountantsberoep moet meer aandacht geven aan haar toekomstige rol en inrichting. Dat stellen enkele oud-voorzitters van NBA Young Profs. "Eigenlijk moeten we weer met een wit vel papier beginnen."

De voormalige young prof-voorzitters kwamen in Amersfoort samen om terug te kijken op de totstandkoming en activiteiten van de NBA Young Profs sinds 2005. Ze lieten daarbij ook hun licht schijnen op de ontwikkeling van het accountantsvak.

Het beroep doet er goed aan zich meer te richten op hoe de toekomstige accountant er uit moet zien, aldus Tom Ooms. "We moeten niet uitgaan van wat we altijd deden, maar kijken waar in de toekomst behoefte aan is." Volgens Ooms moeten accountants meer principle based werken en niet alleen maar aan regelgeving willen voldoen. Het beroep moet er voor waken dat accountants de hele dag achter een beeldscherm dossiers invullen, zonder dat ze inhoudelijk weten wat er bij een opdrachtgever aan de hand is.

 V.l.n.r.: Marc Schweppe (Accountant.nl), Leja Gouwens, Johan Nelemans, Adrian Egas, Arthur van Bemmel en Tom Ooms. Verhinderd waren Michelle Calkhoven en Willem de Kater.

De 53 maatregelen uit het verbeterplan In het publiek belang (2014) waren in Ooms' optiek vooral gericht op het verbeteren van bestaande activiteiten van accountants, maar dat maakt het beroep niet toekomstbestendig. "Je moet niet proberen nieuwe techniek toe te passen in iets dat daarvoor te oud is." Accountantsorganisaties investeren veel in kwaliteitsverbetering maar nog te weinig in de toekomst van het vak. "Is een accountant geschikt om een audit te leiden in een digitale omgeving?" Dat vraagt om conceptueel denken, terwijl de accountant vooral een financiële blik heeft. Wat Ooms betreft moeten accountants zich meer gaan richten op het real time signaleren van risico’s bij opdrachtgevers.

Wit vel papier

De oud-voorzitters waren het er samen over eens dat het beroep zich opnieuw moet uitvinden, liefst met een wit vel moet beginnen. Reden voor de huidige NBA Young Profs-voorzitter Adrian Egas om dat idee op de agenda te zetten. De jonge accountants presenteerden dit voorjaar in een compact manifest al enkele ideeën, zoals het streven naar één basisopleiding en één titel, afschaffing van de wettelijk verplichte controle en aanpassing van structuur- en verdienmodellen.

Oud-voorzitter Arthur van Bemmel memoreerde tijdens de bijeenkomst enkele wapenfeiten uit de historie van de young profs, die eind 2005 begon met een aankondiging tijdens de Accountantsdag. Vooral georganiseerde bedrijfsbezoeken aan voetbalclubs en aan de FIOD bleken door de jaren heen populair bij jonge accountants. Ook memorabel: een krachtig statement van de young profs tijdens de roerige NIVRA ledenvergadering eind 2007, enkele themadagen, een innovatiedebat, een eigen visiedocument, de opzet van de reeks Young Prof Arena-debatten, bijdragen aan de governance van de NBA en het veelbesproken rapport over kwaliteit en werkdruk uit mei 2018, opgesteld samen met Nyenrode.

Voor dit najaar staat een vervolg op dat rapport op de rol, de bijbehorende survey gaat in september uit. Op korte termijn nemen de jonge beroepsgenoten bovendien opnieuw deel aan een rondetafelsessie met de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA), ditmaal samen met de young quality boards van enkele kantoren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.