Nieuws

NBA Jaarplan 2021 is 'werk in uitvoering'

De NBA heeft haar Jaarplan 2021 gepubliceerd, dat als titel kreeg 'Werken aan een vitaal beroep'.

Het gekozen motto onderstreept volgens de beroepsorganisatie dat nog steeds sprake is van 'werk in uitvoering'. De NBA verwijst daarbij naar de kritische rapporten van de MCA en CTA. "Vertrouwen is de belangrijkste 'asset' van het accountantsberoep en de ambitie kan niet anders zijn dan dat de controlekwaliteit onomstreden is en dat het beroep aantoonbaar in het publieke belang handelt."

In 2021 zet de NBA haar meerjarige strategie, zoals geformuleerd in 2018, voort. In die strategie wordt ingezet op onomstreden kwaliteit, maatschappelijke relevantie en ontwikkeling en vernieuwing van het beroep en de beroepsorganisatie zelf ('NBA 3.0').

Het Jaarplan kent opnieuw een online vorm en bestaat uit acht 'tegels', waarop de belangrijkste plannen kort worden toegelicht. Het plan staat geagendeerd voor de ALV van 14 december. In die vergadering moet ook de NBA-Begroting 2021 worden goedgekeurd.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.