Nieuws

Ledenvergadering NBA stemt in met governanceplannen

De algemene ledenvergadering van de NBA stemde op 14 december in ruime meerderheid voor de plannen voor een nieuwe governance van de beroepsorganisatie. De ledenvergadering werd opnieuw online georganiseerd.

Vijfhonderd NBA-leden hadden zich vooraf aangemeld voor de online ledenvergadering; bijna vierhonderd daarvan namen uiteindelijk deel aan de stemmingen.

De NBA vroeg de leden om tijdens de vergadering in te stemmen met het verzoek aan de minister van Financiën om een wetsvoorstel in te dienen, gericht op vernieuwing van de beroepsorganisatie. NBA-voorzitter Marco van der Vegte stelde bij de opening dat de plannen recht doen aan de ontwikkeling van beroep en beroepsbeoefenaar. 

Foto NBA-voorzitter Marco van der Vegte

NBA-directeur Berry Wammes benadrukte dat er bij het governancevoorstel "niet over één nacht ijs" is gegaan, maar dat er heel veel is geluisterd naar de leden in de afgelopen twee jaar. Niet alles bij de NBA gaat altijd goed, erkende hij, ook niet vanuit het bureau. Maar de nieuwe structuur is "bittere noodzaak" en ook zeker geen "oude wijn in nieuwe zakken". Doel is om een organisatie neer te zetten die flexibel is en ook aantrekkelijk voor een nieuwe generatie beroepsgenoten. "Die hebben geen zin meer in ellenlange vergaderingen, ze willen een open omgeving die inspireert."

Foto NBA-directeur Berry Wammes

Motie verworpen

Ruim 72 procent van de leden stemde, na beantwoording van een aantal digitaal ingediende vragen, voor de plannen voor de nieuwe inrichting van de NBA. Marco Moling, voorzitter van vereniging Novaa, diende voorafgaand aan de vergadering een motie in om tegen de governancevoorstellen te stemmen en weer "plaats te nemen aan de tekentafel". Moling gaf daar tijdens de vergadering geen mondelinge toelichting op. Zijn motie werd uiteindelijk door tweederde van de deelnemende leden verworpen. 

Als nieuwe plaatsvervangend voorzitter werd gekozen bestuurslid Esther van der Vleuten. Ook stemde de vergadering in met een tijdelijke uitbreiding van het aantal bestuursleden (van zeven naar acht) per juni 2021, in verband met de inwerktijd voor een nieuwe NBA-voorzitter. Hiervoor heeft de NBA recent een vacature gepubliceerd. Ook wordt een opvolger gezocht voor bestuurslid Jan Wietsma, die in juni volgend jaar volgens rooster aftreedt.

Begroting

Op de agenda van de ALV stonden verder het jaarplan en de begroting 2021 van de beroepsorganisatie, waar Van der Vleuten nader op inging. Ook de NBA heeft door de coronacrisis te maken met meer onzekerheid, wat vraagt om flexibel inspelen op maatregelen en alert blijven op de kosten.

Foto NBA-bestuurslid Esther van der Vleuten

Dat geldt zeker rondom NBA Opleidingen; de cursusorganisatie voert inmiddels met een aantal partijen gesprekken over een strategische samenwerking en de "eerste vrijblijvende biedingen druppelen binnen", aldus Van der Vleuten. Dat moet in de loop van 2021 leiden tot een finale keus voor een samenwerkingspartner. Het gaat daarbij "niet alleen om hoogste bieder", maar ook om de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van de medewerkers. Na de toelichting stemde de vergadering in grote meerderheid in met de begroting voor het komende jaar. 

Tijdens de rondvraag werd de hoop uitgesproken dat de ledenvergadering ook in de toekomst online kan worden gehouden. Dat is ook de wens van de NBA, maar vooralsnog zijn de betrokken ministeries niet van plan om die mogelijkheid 'na corona' voort te zetten. De NBA wil samen met andere pbo’s hierover "kanttekeningen maken bij de ministeries".

Hoofd koel houden

De leden Herman Baars en John Weerdenburg maakten aan het slot van de vergadering complimenten richting bestuur en NBA-bureau. Goed om "het hoofd koel te houden" in de storm rondom het beroep, aldus Baars. Weerdenburg complimenteerde vooral ook de helpdesk van de NBA, die vanaf de start van de coronapandemie effectief heeft ingespeeld op de vele vragen vanuit de leden. 

Foto laptopscherm techniek Ledenvergadering

Van der Vegte voorzag in zijn slotwoord opnieuw spannende tijden voor ondernemers en hun accountants, met het oog op de nieuwe lockdown die dezelfde avond werd afgekondigd. "Nederland rekent op u", aldus de NBA-voorzitter. 

Terugkijken van de livestream van de ledenvergadering kan via deze link

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.