Nieuws

Novaa maakt bezwaar tegen gang van zaken tijdens ledenvergadering NBA

De Novaa, vereniging van een aantal mkb-accountants, heeft in een brief aan het NBA-bestuur bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken tijdens de ledenvergadering van de NBA. Novaa-voorzitter Marco Moling wil een nieuwe vergadering.

Volgens Moling hebben zich rondom de ALV van 14 december 2020 "gebeurtenissen en omstandigheden voorgedaan die vragen om een nadere analyse en onderzoek". Hij refereert in de brief aan de sluitingstermijn voor deelname aan de vergadering, aan de mogelijkheid tot machtigen en aan procedures tijdens de vergadering zelf.

Moling had voorafgaand aan de ledenvergadering een motie ingediend tegen de plannen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting van de NBA. Die motie werd door tweederde (65 procent) van de deelnemers aan de vergadering verworpen. De leden stemden tijdens de ALV in ruime meerderheid (72 procent) in met voorstellen van het NBA-bestuur voor de nieuwe governance.

Van de mogelijkheid om tijdens de online ledenvergadering via Zoom een toelichting te geven bij zijn motie werd door Moling geen gebruikgemaakt. In de brief aan de NBA stelt hij dat dat niet mogelijk was, hoewel andere deelnemers zich wel via Zoom lieten horen tijdens de ALV. Ook maakt Moling bezwaar tegen de oproep van NBA-voorzitter Van der Vegte om tegen de motie van de Novaa te stemmen. Hij stelt dat zaken tijdens de ALV "op Noord-Koreaanse wijze georganiseerd" waren.

De Novaa-voorman pleit voor een "onafhankelijk onderzoek naar de handelwijze rondom deze ALV" en dringt aan op het opnieuw organiseren van een ledenvergadering "die voldoet aan alle eisen".

In een reactie laat de NBA weten dat het bestuur kennis heeft genomen van de brief van de Novaa en er "op gepaste wijze" op zal reageren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.