Nieuws

Sector overwegend positief over bevindingen CTA

Vertegenwoordigers van de openbare accountantspraktijk zijn overwegend positief over de bevindingen en aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Dat bleek tijdens een bijeenkomst op initiatief van het ministerie van Financiën.

Minister Hoekstra van Financiën heeft toegezegd uiterlijk eind maart in een kabinetsreactie de Tweede Kamer te informeren over de wijze waarop hij opvolging wil geven aan het eindrapport van de CTA, dat op 30 januari 2020 is gepresenteerd. Vanuit het ministerie wordt aan een conceptreactie gewerkt en dus was men benieuwd naar commentaar vanuit het accountantsberoep op het rapport.

Bestuurders van enkele grote, middelgrote en kleinere accountantskantoren en de SRA waren bij het gesprek met Financiën aanwezig. Namens de NBA nam voorzitter Marco van der Vegte deel. Vanuit de NBA Young Profs waren Adrian Egas en Diane den Dunnen-Nout vertegenwoordigd.

Rust brengen

"Ik vind het een evenwichtig rapport waarvan ik hoop dat het, naast verbetering, ook rust in de sector zal brengen", aldus Van der Vegte. De NBA-voorzitter benadrukt verder de belangrijke taak voor de sector om kwaliteit beter inzichtelijk te maken en te duiden, maar daarbij ook te waken voor teveel compliance-gerichtheid. "Uiteindelijk zal de hele financiële keten samen moeten optrekken in het streven naar onomstreden controlekwaliteit en daar biedt dit rapport goede handvatten voor."

Terugblikkend stelt ook Adria Egas (NYP) dat het commentaar vanuit de sector op het CTA-rapport tijdens het overleg positief was en dat sprake was van "actiebereidheid" bij de deelnemers. "Dat rekening wordt gehouden met de juridische haalbaarheid van de voorstellen wordt erg gewaardeerd." Ook de young profs zelf zijn het volgens hem "in hoofdlijnen eens” met het rapport, al hebben die wel enkele “aandachtspunten" benoemd. Daarover wordt binnen het bestuur van NYP verder overleg gevoerd, aldus Egas.

Niet alles smart maken

In het overleg werd onder meer aandacht geschonken aan de verhouding tussen controle- en samenstelpraktijk en de impact van mogelijke maatregelen op alle accountants. Rondom de adviezen van de CTA over het vaststellen van eenduidige kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) werd door de young profs aangegeven dat niet alle werkzaamheden van de accountant ‘smart’ moeten worden gemaakt. Dat verhoogt het risico op nog meer checklists en minder ruimte voor professionele oordeelsvorming.

Andere deelnemers aan het gesprek herhaalden het eerder ook naar de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) uitgesproken gevoel graag te willen weten “wanneer goed nu ook echt goed genoeg is”.

Niet-financiële informatie

Ook de rol van de accountant bij de controle van niet-financiële informatie kwam in het gesprek aan de orde. Het is goed als accountants niet alleen kijken naar profit, maar ook naar planet en people, zo werd door de jonge accountants gesteld.

Mogelijk moeten specialisten binnen controleteams zich specifiek gaan richten op niet-financiële informatie. De accountant hoeft zelf niet alles te kunnen maar moet wel de regie houden, aldus vertegenwoordigers vanuit de sector.

AO Accountancy op 16 april

Minister Hoekstra gaf eerder al aan ook de bevindingen van de MCA en de verkenning van de AFM over structuurmodellen mee te zullen nemen in de reactie van het kabinet. Op 14 februari organiseert het ministerie een aparte rondetafelbijeenkomst met gebruikers van de jaarrekening.

Een Algemeen Overleg (AO) Accountancy van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer, waarin ook het CTA-rapport besproken zal worden, staat geagendeerd voor 16 april aanstaande.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.