Nieuws

Hoekstra: Kabinetsreactie op rapporten komt uiterlijk eind maart

Minister Hoekstra van Financiën wil uiterlijk eind maart in een kabinetsreactie de Tweede Kamer informeren over de manier waarop hij opvolging wil geven aan het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (CTA). Volgens Hoekstra is het tijd om fundamentele veranderingen in de accountancy in gang te zetten, "want dat heeft de samenleving broodnodig".

Dat zei de minister bij de presentatie van het rapport van de CTA in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Volgens Hoekstra is het "niet voor niets" dat het accountantsberoep de laatste jaren zo nadrukkelijk onder de loep heeft gelegen, want er is sprake van een "structureel probleem" rondom de kwaliteit van accountantscontroles. Hij erkent tegelijk dat de sector niet stil heeft gezeten en meer aandacht geeft aan zaken als kwaliteitsverbetering en cultuur en gedrag.

Duurzame kwaliteitsverbetering en herstel van vertrouwen "is niet van de ene op de andere dag geregeld", maar wel belangrijk, meent Hoekstra. De minister hoopt dat toekomstige generaties accountants hun vak weer "met verve" kunnen vervullen en dat de handtekening van de accountant "weer het vertrouwen geeft dat die verdient".

Vaart maken

De CTA is in de aanloop naar haar rapport "overspoeld door inzichten vanuit de sector zelf", aldus Hoekstra. Hij deelt de analyse van de CTA dat er geen 'silver bullet' is als oplossing voor de problemen, maar dat het gaat om een complex geheel van factoren. Daarom gaat de minister zich "beraden op vervolgstappen" en wil hij zich eerst "gedegen verdiepen" in de aanbevelingen van de commissie, die hij "zorgvuldig wil wegen". Die gefundeerde aanpak vraagt ook om overleg binnen het kabinet.

Bij zijn overwegingen betrekt Hoekstra ook de recente rapporten van de AFM en de MCA. "Ik ga naar alle aanbevelingen zeer serieus kijken, dat staat voorop", stelde hij tegenover Accountant.nl. Hij hoopt de "komende paar jaar" echt "fundamentele stappen" te kunnen zetten. "Ik ga in ieder geval van de sector vragen echt vaart te maken met de aanbevelingen die het kabinet straks overneemt. En ik ga met de zaken op mijn bord liggen zelf in volle vaart aan de gang." Volgens de minister zitten we "in de fase van vooruit met de geit".

Totale set maatregelen

Commissievoorzitter Annetje Ottow verbaasde zich er bij de presentatie van het rapport over dat "een sector die zo datagedreven is, zo weinig cijfers over zichzelf beschikbaar heeft". Ook zij gaf aan dat er geen 'silver bullet' is die alle problemen oplost, maar dat de oplossing moet worden gezocht in een combinatie van elementen. "Wij geloven dat de totale set van maatregelen effectief zal zijn", aldus Ottow. Daarbij moet niet alleen naar de accountant worden gekeken, maar hebben "alle actoren" een rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de controle.

De commissievoorzitter benadrukte de impact van aanbeveling 10 uit het CTA-rapport: invoering van een op het structuurregime gebaseerde inrichting van de oob- en grote niet-oob-kantoren. Wat haar betreft gaat het daarbij om de twintig grootste accountantsorganisaties, waarvan de zeggenschap "op een aantal cruciale punten" niet langer moet liggen bij het bestuur van die kantoren, maar bij de rvc. Vooral voor andere grote kantoren dan de big four heeft dat in haar optiek "grote gevolgen".

Ook Ottow onderstreepte de noodzaak om snel maatregelen te nemen en zo een eind te maken aan een "negatieve spiraal" waar het accountantsberoep in verzeild dreigt te raken. "Het uur u is nu aangebroken", stelde zij. Wat de CTA betreft gaat de sector "morgen aan de slag" en kan dat ook. "De kwartiermaker kan morgen beginnen, het draaiboek ligt voor u in ons rapport."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.