Nieuws

AFM-reactie CTA-maatregelen: 'Constructief met sector aan de slag'

Toezichthouder AFM ziet het pakket maatregelen van het kabinet op basis van het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector als een "goede mogelijkheid" om de kwaliteit van wettelijke controles op een hoger niveau te brengen.

Dat zegt de AFM in een eerste reactie op het pakket maatregelen dat minister Hoekstra van Financiën vandaag aankondigde. De voorgestelde maatregelen richten zich volgens de AFM op het versterken van alle schakels in de keten van verslaggeving en de controle daarop. "Dat zijn onder meer de rol van de onderneming, de controle door de accountants(organisatie), de auditcommissie en de gebruikers. Het is van belang dat alle schakels in de keten voortvarend met de maatregelen aan de slag gaan. De veranderingen en experimenten zullen veel vergen van alle partijen. De minister van Financiën, de kwartiermaker, de sector, andere belanghebbenden en de AFM gaan constructief in gesprek over de nadere invulling en uitvoering van deze maatregelen, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid", aldus de toezichthouder.

Maatschappelijke waarde

De AFM vindt betrouwbare cijfers in de jaarrekening van grote maatschappelijke waarde. "Accountants voegen zekerheid toe aan deze cijfers op basis van hun wettelijke controles. Het doel van het toezicht op accountantsorganisaties, is een gerechtvaardigd herstel van vertrouwen in de kwaliteit van wettelijke controles. De AFM beoordeelt zowel gedrag en cultuur, de kwaliteitswaarborgen, als kwaliteit van wettelijke controles. De te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sector."

Het kabinet concludeert dat de accountancysector de afgelopen jaren duidelijk stappen heeft gezet om te zorgen voor een cultuur die meer op kwaliteit is gericht. Dit is volgens het kabinet nodig, omdat er sprake is van een structureel probleem met de kwaliteit van wettelijke controles. AFM: "Deze borging is nu nog onvoldoende gerealiseerd en gewaarborgd. Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector kunnen de kwaliteit van wettelijke controles negatief beïnvloeden. Om dat te verminderen, wil het kabinet nader onderzoek naar het 'audit only-model' en het 'joint-audit'-model en ervaring opdoen met het ‘intermediair model’. De AFM vindt dit belangrijk, voor het geval structurele verbetering en borging van de kwaliteit onverhoopt niet lukt in de huidige structuur van de sector."

Versterkt toezicht

De AFM zegt ook de voorgestelde maatregelen om het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties te versterken te steunen. "Hiervoor zullen verschillende randvoorwaarden moeten worden ingevuld. Door het toezicht feitelijk en juridisch op te dragen aan de AFM verschuift de toezichtuitvoering van beroepsorganisaties NBA en SRA naar de AFM. Dit betreft circa 270 niet-oob-accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren. Dit vergt een complex verandertraject en voldoende additionele financiële middelen. In de kabinetsreactie staat ook dat het belangrijk is om het handhavingsinstrumentarium van de AFM aan te scherpen, zodat zij de juiste middelen heeft om haar toezicht effectief uit te oefenen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.