Nieuws

Kabinet: 'Kansen en risico's algoritmen in balans houden'

Het kabinet wil de economische en maatschappelijke kansen van algoritmen benutten, zonder daarbij de risico's voor bijvoorbeeld privacy uit het oog te verliezen. Dit gebeurt door maatschappelijke organisaties, bedrijven en mensen goed te blijven betrekken en door te zorgen dat iedereen zich bewust is van de kansen en risico's. Daarnaast wil het kabinet mensen online weerbaarder maken en het toezicht op algoritmen goed regelen bij de bestaande toezichthouders.

Dat schrijven minister Dekker voor Rechtsbescherming, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de initiatiefnota 'Menselijke grip op algoritmen' van het Tweede Kamerlid Middendorp en het onderzoek 'Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid'.

Om als overheden het gebruik van algoritmen goed in de vingers te krijgen, is het belangrijk om niet overal het wiel proberen uit te vinden, aldus de bewindslieden. Het kabinet neemt daarom een aantal initiatieven om met provincies en gemeenten tot gezamenlijke ideeën te komen over de inzet en regulering van algoritmen. Zo is er begin dit jaar een samenwerking gestart om kennis te delen over kunstmatige intelligentie en mensenrechten. Maar ook internationale samenwerking is van belang, waarbij de Nederlandse kennis en kunde over algoritmen wordt opgenomen in internationale standaarden.

Daarnaast wil het kabinet de bewustwording over algoritmen onder burgers vergroten, zodat zij beter in staat zijn om waar nodig hun rechten uit te oefenen. Hiervoor zijn verschillende initiatieven opgestart, zoals dialogen met burgers over kunstmatige intelligentie, lespakketten voor middelbare scholieren en voorlichtingscampagnes zoals 'www.blijfkritisch.nl' over bewustwording van gepersonaliseerd nieuwsaanbod of de voorlichting van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen aparte toezichthouder

Volgens het kabinet is het niet nodig om een aparte toezichthouder op het gebruik van algoritmen in te stellen, omdat dit zou leiden tot overlap en concurrentie met bevoegdheden van bestaande toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel moet het toezicht op het gebruik van algoritmen een structureler karakter krijgen. Daarvoor zullen betrokken organisaties actiever met elkaar gaan samenwerken en kennisdelen. Het kabinet gaat verkennen welke rol de Auditdienst Rijk kan spelen bij het op structurele basis uitvoeren van audits op het algoritmegebruik door de Rijksoverheid.

Daarnaast werkt het kabinet aan de ontwikkeling van een normenkader waar overheidsalgoritmen aan moeten voldoen en effectieve instrumenten waarmee overheden verantwoording kunnen afleggen over hun gebruik van algoritmen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.