Nieuws

Nieuwe versie Algemene leidraad Wwft gepubliceerd

De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie hebben een geactualiseerde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd.

De eerste versie van de algemene leidraad werd in februari 2011 uitgebracht om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. In januari 2014 is de oorspronkelijke leidraad voor de eerste keer geactualiseerd. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de implementatie van de derde anti-witwasrichtlijn.

Op 25 juli 2018 trad de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking, waarmee de vierde anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Door deze implementatie zijn de Wwft en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Dit maakt een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk, aldus de ministeries.

De leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en regelgeving. Het doel van de leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd.

» Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.