Nieuws

HLB Van Daal en WVDB bundelen krachten

De Brabantse top 30 accountants- en advieskantoren HLB Van Daal en WVDB Adviseurs Accountants hebben een fusie-overeenkomst getekend. Met de fusie ontstaat een organisatie van zo'n zeshonderd medewerkers met zeven vestigingen in Brabant en Limburg.

Eind vorig jaar tekenden HLB Van Daal en WVDB al een intentieverklaring. Het overleg dat de kantoren de afgelopen maanden voerden, bevestigde volgens de organisaties het beeld van "een fusie die voorbestemd leek", vanwege de gedeelde opvattingen over kwaliteit, innovatie en klantbenadering en de grote overeenkomsten op het gebied van cultuur en talentontwikkeling.

Schaalgrootte

Als reden voor de fusie noemen de kantoren de "significante verschuivingen" in de sector de komende jaren, die vragen om voldoende schaalgrootte. De kosten en inspanningen om compliance en kwaliteit te borgen zullen stijgen, en dat maakt "continu investeren in kwaliteit en hoogwaardige data-oplossingen" noodzakelijk. "Hetzelfde geldt om de noodzakelijke kennis in continuïteit te borgen die nodig is om invulling te geven aan hoogwaardige adviesvraagstukken die voortvloeien uit een toenemende complexiteit en digitale ontwikkelingen die in een stroomversnelling gaan komen." Daarnaast is groei ook noodzakelijk om een aantrekkelijke en zichtbare werkgever te zijn in de 'war for talent', zo stellen zij.

Autonome groei zou volgens HLB Van Daal en WVDB waarschijnlijk te langzaam gaan om mee te kunnen blijven doen aan de bovenkant van de markt. "Daarnaast is een goede spreiding van klanten in het MKB en MKB+ bereik noodzakelijk om niet te kwetsbaar te worden door periodieke roulatie van grote klanten. Vandaar de gezamenlijke visie dat strategische samenwerking door middel van een fusie dé manier is om de continuïteit van beide bedrijven op lange termijn te borgen."

HLB Witlox Van den Boomen

Beide kantoren opereren voorlopig nog onder hun eigen naam en verwachten in het najaar als de gefuseerde organisatie HLB Witlox Van den Boomen naar buiten te treden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.