Nieuws

Rabo dekt schade jonge onderzoekers

Omdat Rabobank als tussenpersoon vergat aan AIG te vragen om de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te breiden tot accountantswerkzaamheden, draait de bank op voor de ongedekte schade door gebrekkig onderzoek.

Lex van Almelo

Drie accountancystudenten beginnen in 2009 een administratiekantoor en sluiten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af via Rabobank, die optreedt als tussenpersoon. De intern specialist Verzekering van Rabo stuurt het aanvraagformulier door naar Chartis/AIG en vermeldt in de onderwerpregel van de begeleidende e-mail: "ADMINISTRATIEKANTOOR: Aanvraagformulier (Let op: geen dekking geven voor accountants)".

In de mail legt de Rabo-specialist uit dat de klant al begonnen is als administratiekantoor en alle drie de vennoten aan het afstuderen zijn als accountant. Zodra één van de drie is afgestudeerd of naar verwachting binnen een jaar zal afstuderen, gaat men verder als accountantskantoor.

Chartis/AIG beperkt de dekking tot de gebruikelijke werkzaamheden van een administratiekantoor. Begin 2011 wordt de eerste vennoot beëdigd als registeraccountant. De drie spijkeren een nieuw bord met 'accountants' op de gevel van het nieuwe pand en stellen de tussenpersoon met enige trots op de hoogte van de naamswijziging. Rabobank geeft het nieuwe postadres door aan de verzekeraar, maar zegt niets over accountantswerkzaamheden.

Faillissementsonderzoek

In april 2013 gaat Digital Exposure Systems (DES) failliet, een bedrijf dat onder meer banners en LED-borden verkoopt en verhuurt aan voetbalclubs, waaronder Willem II en Vitesse. Curator Sander Schouten vraagt het kantoor om de eerdere aankoop van DES te onderzoeken. Daarbij betaalde de koper € 2.659,09. De koper is SportLED, de andere bv van dga Rob Been. De curator vermoedt paulianeus handelen.

Het kantoor telt inmiddels twee registeraccountants. Op grond van hun onderzoek concluderen zij dat DES op basis van de contracten uit 2008 en 2009 na kosten en afschrijvingen € 805.355 waard was. De curator gebruikt het rapport dankbaar in de civielrechtelijke procedure, waarin hij ruim acht ton eist van Been.

Been dient een klacht tegen de accountants in bij de Accountantskamer, die de twee een berisping oplegt. De accountants hebben geen hoor en wederhoor toegepast, terwijl het feitelijk een persoonsgericht onderzoek was. Bovendien hebben zij hun onderzoek zonder toestemming laten gebruiken in de civiele procedure. In die procedure zegt de rechter dat Been ruim acht ton moet betalen aan de DES-boedel. Maar in hoger beroep zegt het Gerechtshof Amsterdam dat niet vaststaat dat de activa van de failliete vennootschap voor een te laag bedrag zijn verkocht en dat schuldeisers daardoor schade hebben geleden, of zijn benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden.

Dekking

Na de berisping claimt Been de schade bij de accountants, die vergeefs een beroep doen op hun BAV. Volgens AIG valt het onderzoek onder de uitsluitingsgrond in de polis: "door derden geleden schade terzake van fouten gemaakt in/bij het certificeren van en/of geven van (accountants-)verklaringen bij financiële opstellingen waaraan derden rechten kunnen ontlenen". De accountants vinden dat het onderzoek wel onder de dekking valt, omdat zij het niet in de hoedanigheid van accountant hebben verricht.

De accountants beginnen een civielrechtelijke procedure tegen AIG, Rabobank en Heilbron, de nieuwe tussenpersoon van AIG. Daarin zegt de Rechtbank Rotterdam dat AIG haar zorgplicht tegenover de accountants niet heeft geschonden en Heilbron evenmin. Rabo is daarentegen toerekenbaar tekortgeschoten tegenover het kantoor. Toen de accountants de naamswijziging doorgaven, had Rabo - die wist van de beoogde statuswijziging naar accountantskantoor - aan AIG moeten vragen de dekking aan te passen. Omdat Rabo dit naliet, zat het kantoor zonder BAV.

Rabo is volledig aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het ruim vier jaar onverzekerd zijn voor accountantswerkzaamheden. Volgens de rechtbank kan het accountantskantoor geen eigen schuld worden aangewreven, ook al hadden zij wellicht vragen moeten stellen toen de premie niet omhoog ging. Het kantoor was een jong bedrijf, dat nu juist een beroep deed op Rabo als professionele tussenpersoon.

De hoogte van de schade moet nog worden vastgesteld. Wellicht valt die mee, omdat het gerechtshof eerder heeft gezegd dat niet vaststaat dat Been te weinig heeft betaald en schuldeisers heeft benadeeld.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.