Nieuws

Reactietermijn consultatie accountantswet verlengd

De termijn voor het indienen van reacties op het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector is vanwege de vakantieperiode iets verlengd. De consultatie sluit nu op 16 september aanstaande.

Eerder stond de deadline voor commentaar op het wetsvoorstel nog op 4 september. "Het ministerie van Financiën heeft signalen ontvangen dat door de vakantieperiode niet iedereen in staat is om tijdig te reageren op de Internetconsultatie van de Wet toekomst accountancysector", zo valt op de consultatiepagina te lezen. "De reactietermijn is derhalve verlengd."

Het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector werd door demissionair minister Hoekstra vlak voor het zomerreces, op 9 juli jl., gepubliceerd. Het voorstel is gericht op invoering van maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle "duurzaam te verbeteren". Met de maatregelen geeft de minister uitvoering aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta). Dat rapport verscheen begin 2020.

AQI's

Tegelijk met de consultatie van de nieuwe wet loopt ook de internetconsultatie van de Audit Quality Indicators (AQI's), gepubliceerd door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. De reactietermijn voor commentaar op die kwaliteitsindicatoren loopt af op 19 september aanstaande.

De ervaring met eerdere internetconsultaties leert dat veel betrokken partijen pas kort voor de deadline met hun commentaar komen. Beleggersorganisatie VEB heeft wel al gereageerd op het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector. De VEB is kritisch over de voorgestelde kwaliteitsindicatoren en stelt ook vraagtekens bij de voorgestelde inrichting van het toezicht op het accountantsberoep .

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.