Nieuws

NBA-werkgroep Continuïteit publiceert gids over continuïteitsbeoordeling

De NBA-werkgroep Continuïteit heeft de Continuïteitsgids gepubliceerd, bedoeld om accountants te ondersteunen bij de beoordeling van de continuïteit van ondernemingen.

De Continuïteitsgids licht toe welke stappen accountants en hun organisaties zetten op het gebied van continuïteit, en vat de huidige manier van werken samen. Daarnaast moet de gids ook een basis vormen voor gesprekken met beroepsgenoten en stakeholders over wat van een accountant kan worden verwacht.

NBA-voorzitter Marco van der Vegte: "In de financiële keten vormt een oordeel van de accountant over de continuïteit van een onderneming een belangrijk onderdeel. Deze gids geeft een overzichtelijk beeld van wat er aan wet- en regelgeving is rondom het onderwerp continuïteit voor accountants. Het helpt daarnaast het onderwerp top off mind te maken bij accountants en om het gesprek aan te gaan met de klant over het thema."

Omdat faillissementen grote maatschappelijke schade kunnen veroorzaken en het publiek vertrouwen in de financiële keten kunnen schaden, is het volgens Van der Vegte belangrijk dat de sector continu bezig blijft met innoveren en leren over dit onderwerp. "De verwachtingen van gebruikers van de jaarrekening en de samenleving met betrekking tot de werkzaamheden van de accountant op het gebied van continuïteit zijn hoog. Met deze gids geven we de accountant nog een extra stuk gereedschap om het werk op dit vlak te optimaliseren."

Veranderagenda

De activiteiten van de werkgroep Continuïteit zijn onderdeel van de Veranderagenda Audit, waarvoor er momenteel op zes thema's naar kwaliteitsverbetering wordt gestreefd door de Stuurgroep Publiek Belang, onder voorzitterschap van de NBA.

De werkgroep probeert inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het adequaat en tijdig herkennen van situaties van (dis)continuïteit en achterhalen van de oorzaken waardoor dit niet altijd lukt. "Hierin ligt nadrukkelijk de eerste prioriteit van het project. Vervolgens zal de werkgroep, aan de hand van de geïdentificeerde oorzaken, passende oplossingen aanreiken. Hierbij kan gedacht worden aan cultuur- en gedragselementen, trainingen en versterkingen in de keten."

Op de wat langere termijn zal de werkgroep ook aandacht besteden aan de mogelijke rol van de accountant bij het vergroten van het inzicht in de toekomstbestendigheid van de door hem/haar gecontroleerde organisaties.

Werkplan

De werkgroep heeft een Werkplan gepubliceerd met daarin de voorgenomen activiteiten. Binnenkort verschijnen de uitkomsten van verkennend onderzoek en data-onderzoek (in samenwerking met de Foundation Auditing Research, FAR). Onder meer op basis van de data uit de onderzoeken ontwikkelt de werkgroep een instrumentarium voor accountants, waar de Continuïteitsgids een eerste resultaat van is. Daarnaast organiseert de werkgroep in november een webinar over dit thema. Op korte termijn wordt er meer bekendgemaakt over de sprekers.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.