Nieuws

Flynth nam accon avm over voor 1 euro

Accountantsorganisatie Flynth heeft branchegenoot accon avm overgenomen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Met de overname komt ook een miljoenenschuld en een rapport van het Bureau Financieel Toezicht.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2021 van accon avm, dat bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd en ook op de eigen site van accon gepubliceerd is. De financiële resultaten over 2021 waren "aanzienlijk beter dan in 2020", aldus het verslag. "De negatieve impact van de coronapandemie op de bedrijfsvoering en daarmee op de resultaten was in 2020 kleiner dan in 2021. Onze medewerkers waren in 2021 beter gewend aan het digitale werken. Daarnaast is er veel extra werk verricht voor onze klanten in het kader van de NOW- en TVL-regelingen."

De netto omzet van accon nam over 2021 met 4,6 procent toe, tot bijna € 84 miljoen. Waar in 2020 nog een nettoverlies werd geleden van 6,6 miljoen euro, bleef dat over 2021 beperkt tot een nettoverlies van twee ton. Het eigen vermogen ultimo 2021 bedroeg vijf miljoen. Eind 2021 had accon avm 905 mensen in dienst, die gemiddeld twaalf jaar werkzaam zijn bij het kantoor.

BFT-rapport

Met de overname neemt Flynth de verplichting op zich om de accon-medewerkers betere arbeidsvoorwaarden te bieden en de nodige investeringen te doen "die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van accon avm te versterken en toekomstvaster te maken", aldus het verslag. Ook neemt Flynth voor ruim 35 miljoen euro aan langlopende schulden over; tien miljoen daarvan moet in 2022 worden afgelost.

Het FD meldt daarnaast dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over accon avm een rapport heeft opgemaakt "over fouten in het verleden", waaruit mogelijk sancties kunnen voortvloeien. "In het jaarverslag over 2021 meldt de firma dat de toezichthouder een onderzoek al heeft afgerond, maar de financiële consequenties nog onbekend zijn", aldus de krant. In het jaarverslag wordt gesproken over een "regulier toezichtsonderzoek", maar een woordvoerder van accon avm bevestigt tegenover het FD dat het om een BFT-onderzoek gaat, dat "nog afstemming" behoeft.

Overname

Flynth Holding NV en accon avm groep BV maakten medio februari bekend overeenstemming te hebben bereikt over de overname van accon door Flynth. Daar ging een moeilijk jaar voor accon avm aan vooraf, waarbij de publicatie van de jaarcijfers over 2020 tot eind december 2021 werd uitgesteld wegens geconstateerde “onregelmatigheden”.

Controlerend accountant Mazars trok een al afgegeven goedkeurende verklaring bij die cijfers weer in. Over 2021 heeft Mazars een goedkeurende verklaring afgegeven, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de continuïteitsparagraaf in het verslag en de overname door Flynth.

Met de overname van accon avm groeit Flynth naar een organisatie met circa 2.400 medewerkers en kantoren door heel Nederland. De merknaam accon avm wordt "stapsgewijs uitgefaseerd". Emmy Lammens, eerder lid van de raad van bestuur bij accon avm, is toegetreden tot de raad van bestuur van Flynth.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.