Nieuws

Aantal thuiswerkuren na coronajaren verdubbeld

Het aantal uren dat mensen thuiswerken is verdubbeld, in vergelijking met de situatie van voor de coronapandemie. Werkten mensen in 2019 nog gemiddeld drie uur per week vanuit huis, nu is dat 6,5 uur.

Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) na onderzoek. Iets meer dan vier op de tien werkenden werkt wekelijks wel eens thuis. Dat is minder dan toen het thuiswerkadvies nog van kracht was, maar meer dan vóór de pandemie.

De toename van het aantal thuiswerkuren is - niet verrassend - vooral zichtbaar onder mensen met een kantoor- of managementfunctie, hoger opgeleiden en mensen die met het openbaar vervoer naar hun werk reizen. Bijna de helft van alle respondenten, die tussen oktober 2019 en mei 2022 meermaals zijn bevraagd, laat weten niet thuis te kunnen werken door de aard van hun werkzaamheden.

Hybride vergaderen

Ongeveer veertien procent van de werkenden geeft aan dat hun werkgever sinds corona en het verplicht thuiswerken de faciliteiten voor hybride vergaderen heeft verbeterd; onder degenen met een kantoorfunctie is dit dertig procent.

Twee derde van degenen die ervaring hebben met online vergaderen is hier positief over, dat is vergelijkbaar met onderzoek uit april 2021. Over hybride vergaderen is 55 procent positief, iets meer dan een jaar eerder (april 2021: 48 procent).

Ongeveer de helft van de werkenden met ervaring met digitaal vergaderen verwacht ook op langere termijn minder fysiek te vergaderen dan vóór de coronapandemie.

Kantoordagen

Dinsdagen en donderdagen blijven net als voor de pandemie de dagen dat mensen het vaakst naar het werk reizen. Bij iets minder dan één op de vijf thuiswerkers (18 procent) stimuleert de werkgever dat medewerkers niet allemaal op dezelfde dagen naar de werklocatie komen.

Werkenden kiezen vaak nog hetzelfde vervoermiddel als voor corona om naar het werk te komen, maar de fiets heeft iets aan populariteit gewonnen. Dit komt volgens de onderzoekers grotendeels door de populariteit van de e-bike. De auto blijft tegelijk de favoriete keus voor woonwerkverkeer.

Onderzoek

Het KiM levert informatie over mobiliteit aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een kleine tweeduizend respondenten beantwoordden in mei vragen van het instituut over thuiswerk.

De respondenten gaven aan te verwachten in de toekomst gemiddeld zo'n zes uur per week thuis te zullen werken. Zij verwachten uiteindelijk dus iets vaker naar kantoor te gaan dan ze dit voorjaar deden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.