Nieuws

AFM beboet accountant JPA voor overtreden vergunningplicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 75 duizend euro opgelegd aan accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler & Co. JPA krijgt de boete, omdat het kantoor zonder oob-vergunning een wettelijke controle uitvoerde bij een organisatie van openbaar belang.

JPA voerde begin 2019 een wettelijke controle uit van een jaarrekening over het boekjaar 2018 van een onderneming, die gedurende dat hele boekjaar nog een beursgenoteerde oob was. Hiermee trad JPA buiten de reikwijdte van haar vergunning. Dat de onderneming op het moment van afgifte van de controleverklaring door JPA geen oob meer was, maakt dat niet anders, aldus de AFM.

Als de onderneming op balansdatum van het te controleren boekjaar een oob is, mag de wettelijke controle van de jaarrekening van dat boekjaar alleen worden verricht door een accountantsorganisatie met oob-vergunning, zo benadrukt de toezichthouder. JPA heeft alleen een AFM-vergunning voor het verrichten van reguliere wettelijke controles.

Lagere boete

Voor overtreding van de vergunningplicht geldt een wettelijk basisbedrag van twee miljoen euro. De AFM heeft dit bedrag "vergaand verlaagd" tot 75 duizend euro, omdat JPA Van Noort Gassler & Co een kleine onderneming is. Daarnaast speelt mee dat de omvang van de overtreding relatief beperkt is en er een licht verminderde verwijtbaarheid geldt aan de kant van JPA, aldus de toezichthouder.

Om een jaarrekening van een oob te mogen controleren is een speciale vergunning van de AFM nodig, waarvoor aanzienlijk zwaardere eisen gelden. Oob-controles zijn vaak complexer of hebben grotere maatschappelijke impact, zo stelt de AFM. Slechts zes accountantsorganisaties beschikken over zo'n oob-vergunning, JPA heeft die vergunning niet.

Bron: AFM

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.