Nieuws

Nieuw kabinetsprogramma moet regeldruk per sector terugdringen

Het kabinet gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. De maatregel is onderdeel van een nieuw programma van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Mkb-ondernemers merken te weinig van wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk, aldus het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De bedrijfstakaanpak start in zes sectoren: kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, bouw- of onderhoudsbedrijven en kledingwinkels.

Om op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart te brengen, wordt gewerkt met 'mkb-indicatorbedrijven', waarin vrijwel alle wettelijke verplichtingen voor mkb-bedrijven zich voordoen. Dat leidt daarna tot sectorprogramma's om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen.

Knelpunten opgelost

"Ondernemers willen minder regels", aldus minister Micky Adriaansens van EZK. "De overheidsaanpak van regeldruk was te ongericht en leidde daardoor nog niet tot het optimale resultaat. Daarom gaan we dus nu gedetailleerder per sector te werk. En we hebben besloten om actiever de ontwikkeling van regeldruk(kosten) bij te houden. Zo kunnen we knelpunten gerichter oplossen."

In de aanloop naar het besluit van de ministerraad zijn in een jaar tijd meer dan twee derde van de knelpunten in wet- en regelgeving, die ondernemersvertegenwoordigers in juni 2021 aandroegen bij het kabinet, opgelost of opgepakt.

Overige maatregelen

Bij de toepassing van de mkb-toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, wordt na invoering van regels nu ook gekeken naar de werking. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wordt verder een permanent adviesorgaan van de overheid. Bezien wordt nog hoe de taken van het ATR verder worden uitgebreid.

Met een online dashboard gaat het kabinet actiever communiceren over de belangrijkste resultaten van de landelijke regeldrukaanpak. Het dashboard geeft ook inzage in de ontwikkeling van de totale regeldrukkosten in Nederland. Inzage in die kosten zal vooral worden gebruikt om te kijken in welke sectoren of domeinen de regeldruk het hoogst oploopt en te bepalen waar een meer gerichte aanpak wenselijk is.

De Tweede Kamer krijgt vanaf begin 2023 reguliere voortgangsrapportages met informatie over de resultaten van het programma.

Ondernemers blij

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn naar eigen zeggen verheugd met de plannen voor minder regeldruk. Wel zouden de ondernemersorganisaties graag zien dat er meetbare doelen komen waarop het kabinet kan worden afgerekend.

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het goed dat het kabinet met de voorstellen voor een sectorgerichte aanpak aan de slag gaat. Dat is ook wat ondernemers zelf hebben aangedragen. Volgens de organisaties moet het haalbaar zijn de regeldruk met zeker twintig procent te verlichten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.