Nieuws

Kamerleden bij 'tussendebat' positief over accountantsberoep

In afwachting van de eindrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector sprak de vaste Kamercommissie voor Financiën op 30 maart met minister Kaag van Financiën over het accountantsdossier. Wat opviel was de positieve toon over het beroep.

VVD-Kamerlid Eelco Heinen was positief over de ontwikkelingen in het accountantsberoep en stelde geraakt te zijn door de passie waarmee vertegenwoordigers van de sector over hun vak spreken. Hij was tegelijk bezorgd over mogelijke gevolgen van de nieuwe accountantswet voor mkb-accountants: meer regeldruk, een  "afvinkcultuur", kostenstijgingen en een "leegloop uit de sector", zo vreesde Heinen.

Mkb-accountant

Ook CDA'er Slootweg en CU-Kamerlid Grinwis toonden zich bezorgd over de positie van de mkb-accountant. Slootweg verwees daarbij naar een recente ‘noodkreet’ van SRA-voorzitter Diana Clement die stelde dat “het mkb verzuipt” en naar Hans Biesheuvel van ONL, die bij BNR Nieuwsradio aangaf aan dat de mkb-accountant de regeldruk niet meer aankan.

Ook wilde Slootweg weten hoe de minister aankijkt tegen het "drastisch" afgenomen aantal accountantskantoren en dat "voor kleine en middelgrote accountantskantoren eigenlijk geen plek meer lijkt te zijn?" Minister Kaag zegde toe een 'mkb-toets' te zullen doen bij de nieuwe Wet toekomst accountancysector.

Tussendebat

Andere thema's die aan de orde kwamen waren onder meer de krappe arbeidsmarkt voor accountants, toegang tot de opleiding, de kosten van toezicht door de AFM, de audit quality indicators (AQI's), de nieuwe rol van de accountant rondom duurzaamheidsinformatie en de aantrekkelijkheid van het vak. Volgens SP-Kamerlid Alkava is er nog altijd werk aan de winkel voor de sector als het om de kwaliteit gaat en moet de politiek niet op de rem gaan staan.

Het debat met de Kamer was een 'tussendebat', omdat de Wet toekomst accountancysector naar verwachting pas medio dit jaar naar het parlement gestuurd wordt. Bovendien komt het eindrapport van de kwartiermakers pas in november van dit jaar uit. Dat rapport wordt, samen met een 'appreciatie' van minister Kaag, naar verwachting begin 2024 met de Tweede Kamer gedeeld.

Bij het debat met de minister waren maar vijf fracties aanwezig: coalitiepartijen VVD, D66, CU en CDA en oppositiepartij SP. Voorafgaand aan het debat had CDA-Kamerlid Slootweg een aantal Kamervragen gesteld, waar minister Kaag enkele dagen voor het overleg schriftelijk antwoord op gaf. Ook de minister toonde zich in die beantwoording positief over de ontwikkelingen in de sector.

Controlegrens en VOR

Ook de grens voor wettelijke controles kwam in het debat aan de orde. Gezien de forse inflatie van de afgelopen tijd pleit de NBA voor het verhogen van de maximale grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole. Minister Kaag zegde toe hierover contact te zoeken met het ministerie van Justitie & Veiligheid, om te kijken naar een indexatie en “wat er mogelijk is”.

Ten aanzien van de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) gaf de minister aan samen met de schragende partijen van de Nederlandse Corporate Governance Code te gaan bezien of de VOR al voor het einde van dit jaar in de code opgenomen kan worden.

Als dat niet kan, wil minister Kaag samen met de minister voor Rechtsbescherming bekijken welke mogelijkheden voor wettelijke verankering er zijn. "Ik onderschrijf het nut van de VOR", aldus Kaag. Inmiddels heeft D66 in lijn hiermee een motie over de VOR ingediend

Het commissiedebat accountancy in de Tweede Kamer is terug te kijken via debatgemist.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.