Opinie

Jonge beroepsgenoten zijn aan zet!

Het imago van de accountant is al jarenlang onderwerp van discussie. Of dit minder geldt voor het imago van de beroepsorganisatie NIVRA, valt te betwijfelen. Wanneer je spreekt over de Accountantsdag of de Algemene Ledenvergadering, twee bijeenkomsten die het NIVRA ieder najaar organiseert, denken immers nog te veel beroepsgenoten aan een bijeenkomst voor alle prominenten uit accountancyland: accountants die regelmatig publiceren in ‘de Accountant' of andere vakbladen, die regelmatig cursussen geven binnen of buiten de muren van het eigen kantoor. Accountants die zogezegd hun sporen hebben verdiend.

Johan Nelemans

Uiteraard is het prima dat deze prominenten aanwezig zijn bij de Accountantsdag of de Algemene Ledenvergadering. Maar waar passen de jonge accountants in dit plaatje? Waarom wordt de Accountantsdag niet vooral gezien als een bijeenkomst voor alle generaties: jong, minder jong en minst jong? Een zorgvuldig onderzoek kan wellicht opheldering bieden. Maar bij deze neem ik alvast een schot voor de boeg.

Om te beginnen blikken we terug op het jaar 2006. In februari 2006 werd de NIVRA Adviescommissie Young Professionals opgericht, waarvan ondergetekende tot op de dag van vandaag met veel plezier de voorzitter is. Een van de doelstellingen van het NIVRA Young Professionals-netwerk is vanaf het moment van oprichting geweest het vergroten van de binding van jonge beroepsgenoten met de beroepsorganisatie NIVRA. De resultaten op dit gebied mogen wisselend worden genoemd.

Feit is dat NIVRA Young Professionals is uitgegroeid tot een netwerk met meer dan zevenhonderd leden. De laatst georganiseerde activiteit, NYP meets Ajax, kon zelfs rekenen op een opkomst van circa 110 leden. Deze resultaten zijn bemoedigend, maar een kritische kanttekening is op zijn plaats. De totale doelgroep van NYP is immers pakweg het achtvoudige van het huidige ledenaantal.

Het NIVRA Young Professionals-netwerk tracht jonge beroepsgenoten deelgenoot te maken van actuele discussies in de accountancy. Helaas viel de opkomst van onze debatavond 'NYP breekt door glazen muur' tegen. Ook maken NYP-leden weinig gebruik van het forum. Het aantal publicaties van jonge beroepsgenoten in 'de Accountant' is beperkt en ook in het studentenmagazine Achter de Komma keren regelmatig dezelfde namen terug, waaronder die van redactieleden.

Op het gebied van publiceren blijkt voorts dat de belangstelling voor de NYP Publicatieprijs, waarmee toch een aanzienlijk geldbedrag van € 5.000 is gemoeid, beperkt is, gezien het aantal ontvangen inzendingen in 2006 en 2007.
Gelukkig hebben we in 2006 wel mogen constateren dat, wellicht mede vanwege de uitreiking van de NYP Publicatieprijs en de NYP-deelsessie, meer jonge beroepsgenoten op de Accountantsdag aanwezig waren. Maar op het totale bezoekersaantal is nog altijd sprake van een minderheid.

Op basis van het voorgaande concludeer ik dan ook dat de beroepsorganisatie initiatief heeft getoond met de oprichting van NYP en dat het NIVRA Young Professionals-netwerk serieus werk maakt van het betrekken van de jonge beroepsgenoten bij het NIVRA. Uiteraard ben ik verheugd met deze stappen in de goede richting.

Maar nu zijn de jonge beroepsgenoten aan zet! De jonge generatie kan zich veel nadrukkelijker profileren in actuele discussies, maar moet initiatief durven tonen. Vandaar deze oproep aan alle jonge beroepsgenoten om regelmatig te publiceren en regelmatig het gezicht te laten zien op landelijke bijeenkomsten. Laat de mening van de jongste generatie luid en duidelijk horen!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.