Opinie

Moet het niet democratischer?

Democratische legitimiteit. Het zijn woorden die ik maar al te graag gebruik. Volgens mij hoorde ik deze woorden voor het eerst in politiek verband.

De zogenaamde dorps- en stadsraden zouden geen beslissingsbevoegdheden mogen hebben, omdat zij immers geen democratische legitimiteit hebben. Oftewel, de personen in deze raden zijn niet gekozen door het volk dat zij vertegenwoordigen, op basis van een meerderheid van stemmen.

Opvallend aan die dorps- en stadsraden en het gemeentebestuur in bredere zin is voorts dat de betrokkenheid van het volk juist bij de grote kernen erg beperkt lijkt en bij de kleinere kernen juist veel groter. Daar is de betrokkenheid en de wil om mee te beslissen over de eigen kern blijkbaar meer aanwezig.

Betrokkenheid creëren is niet alleen lastig bij grote kernen, ook bij landelijke netwerken is dat vaak een uiterst moeilijke opgave. Zo ook bij het NIVRA Young Professionals-netwerk. Van onze ruim zevenhonderd leden kunnen we er helaas maar enkele tientallen tot de actieve deelnemers rekenen. Ook een goede opkomst bij leuke evenementen is niet gegarandeerd; daaraan moet vaak hard worden gewerkt worden.

Terug naar het begrip democratische legitimiteit. Na een vliegende start te hebben gemaakt na de oprichting in 2006, werkt de Adviescommissie Young Professionals nu hard aan het nader formaliseren van het netwerk. Hiertoe werd de adviescommissie vrij vanzelfsprekend uitgenodigd nadat in het tweede halfjaar 2007 de nodige, soms onverwachte, wisselingen in de bezetting plaatsvonden. Kritische NYP-ers hebben dat najaar terecht vragen gesteld bij de gevolgde procedure.

Inmiddels is hard gewerkt aan een zogenaamde Taakopdracht Adviescommissie NYP. Met andere woorden: een reglement. Hiermee wil de commissie duidelijkheid scheppen, zowel naar alle NYP-ers als naar de beroepsorganisatie zelf.

Bij de totstandkoming van de taakopdracht is in belangrijke mate gebruikgemaakt van de basis die er reeds lag voor andere adviescommissies van het NIVRA. Ook het principe van coöptatie is overgenomen. Leden van de Adviescommissie NYP zullen worden benoemd door het bestuur van het NIVRA op voorstel van de zittende leden van de Adviescommissie NYP.

Waar is de democratische legitimiteit? Deze krijgt met name inhoud in de volgende passage: Indien minimaal 25 procent van de NYP-ers schriftelijk protest indient bij de Adviescommissie NYP tegen benoeming van de door de commissie voorgestelde persoon, dan zal een andere persoon worden voorgesteld.

Hoewel veel tijd is gaan zitten in de totstandkoming van de taakopdracht, waarbij ook juristen over de schouder hebben meegekeken, en ik bovendien weinig behoefte heb om deze wederom aan te passen, moeten we discussie niet uit de weg willen gaan.

Waarom worden de leden van de adviescommissies van het NIVRA - niet alleen de Adviescommissie Young Professionals maar alle adviescommissies - niet benoemd door de leden van het NIVRA c.q. NYP-ers? Moeten we de democratische legitimiteit niet steviger verankeren binnen de beroepsorganisatie? Wie durft?

Johan Nelemans, voorzitter NIVRA Adviescommissie Young Professionals

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.