Opinie

Rapporteren over bedrijfstakrisico’s is riskant

In het FD van 26 mei 2010 waarschuwt Emanuel van Zandvoort het NIVRA dat de accountant grote schade kan oplopen bij het rapporteren over bedrijfstakrisico's in een zogenaamde collectieve managementletter.

Ik deel zijn analyse volledig. Terecht merkt hij op dat bedrijfstakrisico's per bedrijf verschillen. Dergelijke risico's zijn mede afhankelijk van de strategie van een bedrijf en zijn positie binnen een bedrijfstak. 

Aanvullend rapporteer ik in mijn proefschrift (2007) dat de oordeelsvorming van accountants werkzaam bij de big four, ten aanzien van bedrijfs(tak)risico's aanzienlijk kan verschillen. 

Het generiek rapporteren over bedrijfstakrisico's zal eerder de verwachtingskloof tussen accountant en het maatschappelijk verkeer vergroten dan verkleinen. Waar ik meer heil in zie, is dat het NIVRA naar aangesloten accountants toe meer informatie gaat ontsluiten via kennisdatabases, waaronder begrepen databases met bedrijfstakspecifieke informatie. 

Dit zal echter naar verwachting aanzienlijke investeringen vergen. En, accountants zullen aansluitend nog meer specifiek getraind moeten worden om deze kennis op een adequate manier toe te passen bij het uitvoeren van een jaarrekeningcontrole. 

Tijdens het opleidingstraject kan worden voorzien in een rapporteringsmodule over bedrijfs(tak)risico's, met als doel het goed informeren van het maatschappelijk verkeer. 

Het meeste rendement van een dergelijke investering ligt bij de non-big four accountants, die veelal zelf niet beschikken over de middelen om in dergelijke informatie te voorzien.

Deze bijdrage is tevens geplaatst in Het Financieele Dagblad van 29 mei 2010.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Dr. Niels van Nieuw Amerongen RA is eigenaar van advies- en trainingsbureau V&A en is als associate professor Auditing & Assurance verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.