Opinie

Wat bindt werknemers?

De Top 10 meest gelezen nieuwsberichten 2011 gaat vooral over inkomen en carrière. Bij het delen van mijn goede voornemens gaf ik al te kennen dat de meest gelezen nieuwsberichten 2011 geen goede weergave zijn van de zaken die ons echt bezighielden.

Dat is ook een van de conclusies uit mijn in 2011 geschreven masterscriptie 'Wat bindt werknemers?'.

Daarin stond de vraag centraal welke maatregelen het meest effectief zijn voor Nederlandse accountantsorganisaties die de mate van organisatiecommitment willen vergroten en daarmee directe personeelsleden werkzaam in de controlepraktijk willen binden aan de eigen organisatie. 

Na beantwoording van de deelvragen 'wat wordt verstaan onder commitment en organisatiecommitment' en 'welke vormen van organisatiecommitment kunnen worden onderscheiden', heb ik door literatuuronderzoek, diepte-interviews met werknemers van accountantsorganisaties en medewerkers van de afdeling P&O antwoord proberen te geven op de derde deelvraag: 'Wat zijn de antecedenten van organisatiecommitment?'

Die antecedenten heb ik in twee categorieën ingedeeld, namelijk in factoren die wel en niet door de werkgever te beïnvloeden zijn. 

Tot de antecedenten die niet door de accountantsorganisatie zijn te beïnvloeden, worden onder meer persoonlijke karakteristieken, demografische factoren, persoonlijke verschillen tussen individuen en beschikbaarheid van alternatieve werkgelegenheid gerekend. 

Interessanter voor werkgevers zijn de factoren die zij wel kunnen beïnvloeden. De totale lijst is terug te vinden in mijn masterscriptie. Op deze plaats beperk ik mij tot het benoemen van een aantal van deze factoren, waaronder (taak)autonomie, taakcomplexiteit, afwisseling en uitdaging, vriendschappelijke banden met collega's, feedback en goalsetting, leiderschapsvaardigheden, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, hiërarchische positie, en de balans tussen werk, studie en privéleven.

Door de genoemde diepte-interviews, aangevuld met een schriftelijke vragenlijst waarbij respondenten tevens is gevraagd een weging aan de antecedenten van organisatiecommitment toe te kennen, ben gekomen ik tot een rangorde van de geïdentificeerde beïnvloedende factoren.

Wat bindt werknemers? Uit het onderzoek volgt dat de werknemers aan vijf antecedenten in het bijzonder belang hechten: uitdagend werk, persoonlijke ontwikkeling, een goede sfeer binnen de organisatie, voldoende doorgroeimogelijkheden en een gezonde balans tussen werk, studie en privéleven.

Het zal de oplettende lezer niet zijn ontgaan dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden niet terugkeren in deze top vijf. Anders de 'Meest gelezen nieuwsberichten 2011' doen vermoeden, is inkomen voor werknemers dus weliswaar belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Carrière keert daarentegen wel degelijk terug in de top 5, zij het onder de noemer voldoende doorgroeimogelijkheden.

Tot besluit is het noemenswaardig dat vanuit werkgeversperspectief de medewerkers van de afdeling P&O aan de primaire arbeidsvoorwaarden gemiddeld een hogere weging toekenden dan de werknemers. Zij hadden derhalve verwacht dat de (primaire) arbeidsvoorwaarden voor de werknemer zwaarder zouden meetellen.

De vraag blijft natuurlijk of de uitkomsten van het onderzoek wezenlijk anders zouden zijn als dezelfde vragen nu nogmaals zouden worden gesteld, ten tijde van de voortdurende crisis en kort na de eventuele bekendmaking van magere salarisverhogingen door accountantsorganisaties. 

Tijd voor een vervolgonderzoek ‘De effecten van de crisis op het door werknemers gehechte belang aan antecedenten van organisatiecommitment'?

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.