NBA

Haagse kringen

"Accountants zijn van huis uit niet heel erg thuis in de politiek." Dat zinnetje uit mijn recente interview met dat andere vakblad voor accountants leverde de nodige reacties op.

Niet iedereen was het eens met mijn statement. Vermoed werd dat ik geen vertrouwen heb in onze 'lobbykracht'. We hebben toch al jaren prima contacten in Den Haag? We zitten toch regelmatig om de tafel met individuele Kamerleden en bewindslieden?

Natuurlijk is dat zo. Als publiekrechtelijke beroepsorganisatie hebben we een intensieve relatie met de wetgever. Vanuit het bestuur en de directie onderhouden we periodieke contacten met de woordvoerders van de grotere politieke partijen. In de meeste gevallen ben ik daar zelf bij. Er is regelmatig en intensief overleg met het ministerie van Financiën, op verschillende niveaus. Er is periodiek overleg met het bestuur van de Algemene Rekenkamer. We zijn lid van zowel MKB Nederland (met vertegenwoordiging in het hoofdbestuur) als VNO-NCW en daarnaast hebben we zeer frequent overleg met commissarissen en organisaties als Eumedion en de VEB. De NBA heeft bovendien een fulltime public affairs-adviseur in dienst, die de dagelijkse contacten met politieke vertegenwoordigers in Den Haag en Brussel onderhoudt. En als beroepsorganisatie zijn we lid van zowel FEE als EFAA, die vanuit Brussel de belangen van het accountantsberoep op Europees niveau bewaken.

Genoeg contacten dus, daarover is geen misverstand. Maar mijn ervaring van de afgelopen jaren is dat accountants, zowel individueel als in kantorenverband, niet altijd even bedreven zijn als het gaat om de contacten in Den Haag. Het accountantsberoep wordt beoefend door zelfbewuste, deskundige professionals. Kwaliteiten die we van harte toejuichen, maar die maken dat we vanuit een even zelfbewuste houding onze boodschap in Den Haag willen verkopen. We komen de politici graag uitleggen hoe het zit, dat gevoel. Maar de politiek hanteert een eigen agenda. Succesvol opereren in het politieke krachtenveld vraagt om de nodige sensitiviteit, beheerst optreden en continuïteit in het optreden en die is accountants niet altijd gegeven. 

Als NBA staan we ver af van platte belangenbehartiging. Dat past niet bij onze PBO-taak. Bovendien hebben we een dermate pluriforme achterban dat het niet past om de belangen van een deel van onze leden te laten prevaleren. Onze opdracht is om de kwaliteit van het accountantsberoep te versterken. Wat we daarom doen is het objectief en inhoudelijk informeren van de diverse partijen in Den Haag: het ministerie, belangenorganisaties, individuele Kamerleden. Die gesprekken gaan over de hogere verwachtingen van het werk van accountants, de mogelijkheden om dat waar te maken binnen de wettelijke kaders en de manier waarop de NBA de kwaliteit van de beroepsuitoefening verbetert. Als NBA zijn we loyaal aan de beslissingen van de politiek en steken onze energie met name in de uitvoering daarvan.

Zoals ik in datzelfde interview al aangaf: we moeten onze invloed niet zozeer zoeken in de politiek. Onze invloed moet liggen in de organisaties waar we voor werken. Door helder aan te geven waar onze werkzaamheden uit bestaan. Door vervolgens goed werk te leveren met relevante bevindingen en aanbevelingen. Die leiden tot een betere informatieverstrekking en bedrijfsvoering. Daar wordt die invloed alleen maar groter. En zo hoort het ook.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.