NBA

Nieuwe kansen voor beroep én beroepsorganisatie

In 1979 was drs. R.C.A. Jongstra voorzitter van een van de voorgangers van de NBA, het NIVRA. Oom Rob voor mij. In het huisblad van de Nederlandse Accountants Maatschap, een van de voorlopers van het huidige Deloitte, schreef hij: ‘Ik heb veel affiniteit met de basis van ons beroep. Het is erg belangrijk om er steeds naar te streven het peil van de beroepsuitoefening omhoog te brengen’.

Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Deze uitspraak past naadloos bij mijn overtuiging.

Als NBA-voorzitter is het mijn ambitie een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst van ons mooie vak. Hoe wil ik dat gaan doen?
Ik grijp even terug naar het rapport In het publiek belang. Wij hebben daarmee de door de politiek en de toezichthouder geworpen handschoen opgepakt. Onze inschatting is dat wij met de invoering van de maatregelen uit het rapport zeker drie tot vier jaar bezig zijn.

Het is onze kans ons beroep echt te hervormen, echt vertrouwen te herwinnen en ons beroep echt nieuw perspectief te geven. Dat gaat over meer dan 53 maatregelen. Dat gaat over jezelf afvragen hoe die accountant van de toekomst er uit gaat zien. Hoe IT steeds meer ons beroep gaat domineren. Waar wij kunnen innoveren. Hoe wij onderwijs kunnen vernieuwen. Hoe houdbaar onze business modellen zijn. Hoe wij ons beroep attractief houden voor de volgende generatie accountants. Wat voor beroepsorganisatie hierbij past.

Als NBA zullen wij het initiatief nemen. Voor mij is daarbij zeer belangrijk dat wij dat in de eerste plaats doen vanuit het gemeenschappelijke belang van ons beroep, meer dan het specifieke belang van bepaalde partijen of personen. Zo heb ik mij altijd opgesteld en dat zal ik ook in deze functie doen. Daar mag u mij aan houden.

Deze hervorming vraagt extra aandacht voor communicatie, voor het werken aan verbinding met u. Wij moeten als beroepsorganisatie niet alleen zenden, maar vooral  luisteren. Naar uw ideeën, naar uw zorgen. En naar geluiden uit de samenleving.

Wij moeten nog nadrukkelijker en structureler van buiten naar binnen kijken. Wat is de meerwaarde van de accountant in een wereld die is gebaseerd op razendsnelle digitale informatie? Realtime, overal.

Hoe zinnig is het nog om terug te kijken op hoe een organisatie er vorig jaar voor stond? Het moet, het hoort bij onze huidige rol. Maar wij willen ons beroep ook relevant houden in de toekomst. De samenleving verwacht vooral tijdige signalen van accountants. In het bedrijfsleven en bij de overheid. Bij grote en vooral ook bij kleine bedrijven zullen we ons blijven onderscheiden door kwaliteit en relevantie.

Bij zo’n beroep hoort een efficiënte, relevante beroepsorganisatie. In de komende tijd kijken wij daarom kritisch naar de NBA zelf. Dat hebben we ook gedaan bij de fusie tussen NIVRA en NOvAA, maar wij zijn inmiddels een paar stappen verder.

Het is tijd om het publiek belang ook te verankeren in de governancestructuur van de NBA. Om signalen van buiten beter te kunnen begrijpen, moeten we de buitenwereld naar binnen halen. Externen moeten actief mee kunnen denken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van regelgeving. Zodat we als beroep en als beroepsorganisatie beter kunnen acteren.

Dat governancetraject zetten we dit najaar in gang en we willen het vlot en krachtdadig aanpakken. We houden u op de hoogte en vragen op diverse momenten om uw inbreng.

Met hard werken aan de invoering van de afgesproken maatregelen, een nieuwe visie op de accountant van de toekomst en aanpassingen in de beroepsorganisatie maken wij het beroep klaar voor de toekomst. Ik hoop dat u samen met mij deze kansen wilt grijpen.

Pieter Jongstra
Voorzitter NBA

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.