NBA

Langetermijnstrategie vergt meer dan mooie woorden

De Commissie Van Manen presenteerde onlangs haar voorstellen voor de herziening van de corporate governance-code. Lange termijn waardecreatie van een onderneming staat hierin voorop. De minister van Financiën ziet Nederland zelfs als gidsland voor het langetermijndenken van bedrijven (FD 19 februari 2016).

Daarom roept hij accountants op om mee te denken over cijfers die betrouwbaar én relevant zijn. Alleen meedenken klinkt vrijblijvend. Beleggers verwachten van accountants hoe dan ook een actieve rol bij het beoordelen van relevante bedrijfsinformatie. Zowel de minister als de commissie gaan nog niet in op de wijze waarop deze betrokkenheid afdwingbaar zou moeten worden gemaakt.   

De Tweede Kamer buigt zich momenteel over een voorstel voor de implementatie van een Europese richtlijn die ondernemingen verplicht tot het rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieu, mensenrechten, bestrijding van omkoping en corruptie en de hieraan verbonden risico's. De prestaties van ondernemingen en hun impact op de samenleving moeten op deze manier inzichtelijk worden gemaakt. Affaires zoals bij Imtech, SBM Offshore en Volkswagen tonen aan dat op genoemde terreinen van grote risico’s sprake kan zijn. Risico's die beleggers en andere kapitaalverschaffers veel geld kosten.

Volgens het wetsvoorstel hoeft de accountant alleen maar te checken of de gevraagde informatie wordt gerapporteerd. Eumedion (vertegenwoordiger van grote institutionele beleggers), en de Vereniging van Effectenbezitters verwachten dat ook deze niet-financiële informatie door de accountant wordt gecontroleerd. 

Ook de Commissie Van Manen gaat niet in op de controle van relevante bedrijfsinformatie. Volgens de commissie moet het bestuur van de onderneming rapporteren over zijn strategie gericht op lange termijn waardecreatie en houdt de raad van commissarissen toezicht op de realisatie hiervan.
In het verslag van de raad van commissarissen hoeft alleen te worden gemeld dat dit onderwerp is besproken. Hoewel de commissie aangeeft dat commissarissen in bespreking met de externe accountant breder moeten kijken dan alleen de financiële risico's, gaan de voorstellen niet in op de rol  van de accountant ten aanzien van de strategie en de daarmee verbonden risico’s.

Volgens Larry Fink, ceo van ’s werelds grootste belegger BlackRock, moeten ondernemingen financiële indicatoren ontwikkelen ter ondersteuning van hun raamwerk voor langetermijngroei. Ondernemingen moeten met andere woorden zelf aangeven waar zij op de lange termijn op willen worden afgerekend. Van accountants wordt verwacht dat zij de door ondernemingen gerapporteerde financiële én niet-financiële informatie controleren. Wetgeving en code bieden op dit punt helaas nog weinig duidelijkheid.

In afwachting daarvan gaat het accountantsberoep graag in gesprek met vertegenwoordigers van zowel beleggers als ondernemingen, over de vraag wat de relevante graadmeters kunnen zijn. Bedrijfsrapportages zijn tenslotte pas echt van waarde als ze meer omvatten dan louter mooie woorden.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.