Opinie

Is samenwerking soms uit de mode?

Heeft de VRC polarisatie nodig om zich te kunnen profileren? Waarom wel samenwerken met partners in het buitenland en niet met de buurman? Zijn de VRC-leden wel gebaat bij een breuk met de NBA? De ALV van de VRC heeft gesproken en de resterende bestuursleden presenteren een nieuwe VRC. Maar wat is de prijs die we gaan betalen?

Het RC-merk is een succesvol merk gebleken en waar succes is ontstaat concurrentie. Op allerlei kwaliteitsniveaus en prijspunten ontstaan concurrenten. Of we dat nou leuk vinden of niet. In elke succesvolle markt is dat de dynamiek. Je bent maar kort alleen. 

Dat maakt een nog krachtiger profilering van het RC-merk urgent. Wij moeten duidelijk maken dat we de enige MSc gecertificeerde opleiding zijn voor finance en control. Wij zijn de preferred route om cfo te worden. Wij zijn een vakopleiding met wetenschappelijke borging en verantwoording. Uniek in de wereld. 

Maar betekent dat ook dat we de deuren moeten sluiten voor samenwerking, omdat dat die profilering zou hinderen? Wij menen van niet, zeker niet in zo'n klein land als Nederland. 

CIMA en IMA zijn nieuwe concurrenten op de Nederlandse markt. Wij zijn het met het VRC-bestuur eens dat met deze partijen samenwerking moet worden gezocht zodat het RC-merk zich ook internationaal kan ontwikkelen. Daar zijn al belangrijke stappen gezet. Prima! Wij geloven immers niet dat samenwerking met CIMA/IMA een bedreiging vormt voor de profilering van het RC-merk. 

De finance variant van de RA-opleiding (die mogelijk gaat komen) is ook zo'n nieuwe concurrent op de Nederlandse markt. Wij menen dat ook met deze partij (in casu de NBA) moet worden samengewerkt zodat het onderscheid tussen het RC-merk en de RA-titel voor de buitenwereld duidelijk is en blijft. Wij geloven niet dat samenwerking met de NBA een bedreiging vormt voor de profilering van het RC-merk. Bovendien: niet samenwerken betekent niet dat de finance variant verdwijnt. Net zo min als we CIMA kunnen stoppen. Kun je dan niet beter aan tafel blijven dan boos weglopen? 

We hadden liever gehad dat we de enige opleiding in Nederland waren gebleven. Maar zo zit de wereld helaas niet in elkaar. 

De profilering van het RC-merk is in het belang van alle leden en toekomstige leden van de VRC. Het is hun visitekaartje op de arbeidsmarkt. Onze leden zoeken echter meer: een goed netwerk bijvoorbeeld, goede contacten met beroepsgenoten, ongeacht of deze een CIMA-, RC-, RA- of MBA-opleiding hebben genoten. Iedereen weet hoe waardevol deze contacten zijn voor een goede beroepsuitoefening en loopbaanontwikkeling. Ook op dat punt gaat profilering van de eigen identiteit naar ons idee hand in hand met samenwerking met andere identiteiten. Nadat je de RC-opleiding hebt gevolgd heb je behoefte aan een breed netwerk dat in beginsel de hele beroepsgroep omspant. Zeker wanneer je niet de luxe hebt om bij een groot internationaal bedrijf te werken dat zelf over zo'n netwerk beschikt. En naarmate de opleiding verder achter je ligt, wordt dat netwerk steeds belangrijker.

Buitenlandse erkenning van het RC-merk is een belangrijk resultaat, maar laten we niet vergeten dat het overgrote deel van de VRC-leden een netwerk zoekt in Nederland en zich dus meer thuis zal voelen bij een collega RA-cfo in Nederland dan bij een CIMA-cfo in de UK. 

Samenwerking gaat over het zoeken naar gemeenschappelijke belangen met behoud van de eigen rol. Dat geldt voor samenwerking tussen partijen. Dat geldt ook voor de samenwerking binnen een bestuur en tussen bestuur en het ondersteunend professioneel bureau. 

Wij menen dat in de VRC de afgelopen tijd te veel de nadruk is gelegd op de verschillen en te weinig op de overeenkomsten. Dat heeft tot polarisatie geleid in het bestuur, tussen bestuur en bureau, tussen VRC en NBA en uiteindelijk tussen de leden van onze vereniging. De laatste twee ALV's waren een toonbeeld van die polarisatie. Er was geen gesprek meer mogelijk. Bestuursleden stapten op. Ons eigen bureau werd neergezet als de lange arm van de NBA. 

Wij vinden dat er een einde moet komen aan die polarisatie. Natuurlijk moet het eigen profiel van het RC-merk de eerste prioriteit hebben, maar wij zien werkelijk niet in hoe dat een normale en gezonde samenwerking met alle andere interessante partijen (zoals CIMA, IMA en ook de NBA) zou verhinderen. Sterker nog: wij menen dat versterking van de eigen identiteit het juist gemakkelijker maakt om goede relaties aan te knopen met de buren. En daarbij willen wij geen enkele buur uitsluiten, ook niet de NBA. 

In de laatste ALV is besloten om de bestuurlijke banden met de NBA te verbreken en die met CIMA en IMA juist aan te halen. Wij pleiten voor én én. Laten we nou niet doen alsof de NBA de oorzaak is geweest dat de VRC te weinig smoel heeft gekregen. Dat ligt maar aan één partij, en dat zijn wij zelf. Laten we daar dan samen de schouders onder zetten en daarbij een normale verstandhouding en samenwerking onderhouden met allen die de financiële functie een warm hart toedragen. 

Wij willen de vereniging daartoe oproepen. 

Mark Goedhart, erelid, mede-oprichter VRC en CI, oud-voorzitter VRC en NBA-VRC
Han Schoonderbeek, mede-oprichter en oud-bestuurslid VRC
Arjan van der Nat, oud-voorzitter VRC
Gert Koolman, erelid VRC, mede-oprichter CI en oud-voorzitter FINAD
Pascal van Gool,  oud-bestuurslid VRC
Ron Wessel, oud-bestuurslid VRC en NBA-VRC
Jacques Vervuurt, oud-bestuurslid VRC
Vincent Verweijmeren, oud-bestuurslid VRC
Erik Biekart, oud-bestuurslid VRC

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.