Opinie

Een wedstrijdje ver plassen

Meer kan ik niet maken van de recente berichtgeving over de verkiezing van de beoogd voorzitter van de NBA. Welke partij krijgt de meeste mensen op de been, om op de ledenvergadering van 19 december aanstaande de keuze voor zijn of haar voorzitter er doorheen te drukken. Winst en de hoofdprijs voor het ene kamp, het andere kamp mag met de staart tussen de benen naar huis. Maar de echte verliezer van deze wedstrijd is ons beroep.

Richting de buitenwereld staan we er weer mooi op, met fraaie krantenkoppen. En de ledenvergadering wordt op deze wijze gedegradeerd tot een strijdtoneel. Terwijl juist op deze ledenvergadering een onderwerp op de agenda staat dat vele malen belangrijker is dan de voorzittersverkiezing. De visie op het accountantsberoep en de beroepsorganisatie.

Een visie die gaat over de toekomst van ons beroep. Mijn toekomst. Als jonge professionals hebben wij het voorrecht om nog een lange tijd in dit beroep actief te mogen zijn. Een beroep waar veel mensen, jong en oud, nog steeds erg trots op zijn. Maar we zien tegelijk ook dat vergaande verandering nodig is. Om trots te blijven op het beroep en om ons beroep ook relevant te houden.

Na een proces van ruim een jaar heeft het NBA-bestuur recent haar visiedocument gepubliceerd. Een document dat door de NBA Young Profs welkom wordt ontvangen. De visie laat duidelijk de verbinding zien binnen het beroep. Die verbinding zit in de essentie van ons beroep, het toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie, en in de fundamentele beginselen uit de VGBA. We zijn allemaal accountant en juist de pluriformiteit maakt ons beroep sterk. De thema's en bijbehorende ambities sluiten goed aan bij onze eigen visie op de toekomst van het beroep.

Wat ons betreft gaan sommige ambities nog niet ver genoeg. De vernieuwde kracht richt zich momenteel erg op de ontwikkelingen van morgen, zoals digitalisering, data-analyse en blockchain. Maar hoe gaan wij als beroep zorgen dat we ook klaar zijn voor de ontwikkelingen van overmorgen? Hoe kunnen wij als beroep zelf gaan innoveren? Het antwoord zit volgens ons vooral in de samenwerking binnen het beroep. Samen kunnen we zorgen voor innovaties.

En ook het lerend beroep kan ambitieuzer. Eén beroepstitel, één basisopleiding en daarna specialisaties. Het onderwijs sluit hierdoor beter aan bij de praktijk en kan via specialisaties flexibeler worden gemaakt. Hierdoor kan ook sneller op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld en leveren we beginnend beroepsbeoefenaren af die ook echt klaar zijn voor ons beroep in deze moderne tijd.

Maar onze zorg zit niet in het visiedocument of de discussie die hierover op de ledenvergadering gaat plaatsvinden. Onze zorg is hoe het document wordt omgezet naar werkelijkheid. Hoe gaan we de ambities vertalen naar echte verandering binnen het beroep? Hoe zorgen we voor echte verbinding binnen het beroep? Daarin gaan we niet slagen met een strijd om de voorzittersrol.

Om onze eigen toekomst veilig te stellen komen we als jonge professionals met een belangrijke wens: wij willen een onafhankelijke voorzitter. Iemand van buiten, die los van alle huidige belangen op zoek kan naar de verbinding. Iemand die zorgt dat de mooie woorden uit het visiedocument ook werkelijkheid worden. De buitenwereld verwacht ook van ons als beroepsgroep dat wij actie ondernemen. Juist het aanstellen van een externe voorzitter geeft daarmee ook een belangrijk signaal naar buiten.

We plaatsen bij dezen de oproep om je als buitenstaander te melden. Wij steunen een onafhankelijke kandidaat, die zich wil inzetten voor het verandertraject en vooral voor de toekomst van ons beroep, van harte!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Arthur van Bemmel is werkzaam bij KPMG en voormalig voorzitter van de NBA Young Profs.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.