Opinie

Veranderen en vernieuwen

Wij vernieuwen en veranderen omdat wij relevant willen blijven in onze publieke rol in de samenleving. Onze vernieuwingsagenda voor het accountantsberoep en de NBA stelt initiatieven voor rond vijf gemeenschappelijke thema's. Wij zoeken verbinding en nemen verantwoordelijkheid om door ontwikkeling en vernieuwing een beroep te blijven dat er toe doet.

De functie van accountants blijft in onze visie onveranderd: vertrouwen toevoegen. Ons vak is wèl veranderd door het toenemend besef van onze publieke rol en door het harde werken van vele collega's om die rol daadwerkelijk in te vullen. Met onze vernieuwingsagenda werken wij aan een beroep met toekomst, ook voor nieuwe generaties. Een relevant beroep, dat het publiek belang centraal stelt.

Vernieuwen is daarvoor een succesfactor. Wie gids wil zijn voor zijn klanten moet voor hen uit lopen. Wie zekerheid wil verschaffen over ondernemingen moet hun toekomst kunnen beoordelen. Als we met trots en ambitie ons vak willen blijven uitoefenen, zullen we ons blijvend moeten oriënteren op de wereld die voor ons ligt.

De publicatie van de vernieuwingsagenda vorige week is het resultaat van een intensief visietraject, waarin we met leden en belanghebbenden veelvuldig hebben gesproken over de toekomst van ons beroep. Over de vertaling hiervan naar de vernieuwingsagenda stemmen onze leden op de ALV van 18 juni aanstaande.

Vanzelfsprekend is kwaliteit een van de vijf hoofdthema's uit het visiedocument. Daarnaast zorgt de veranderagenda audit voor verdieping bij het werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur en daarmee aan het winnen van vertrouwen in ons vak. Met het Dashboard Accountancy uit de vernieuwingsagenda willen wij een initiatief starten dat zichtbaar maakt hoe wij presteren. Het kan daarmee een bijdrage leveren aan vernieuwing van toezicht.

Ook de maatschappelijke relevantie van ons beroep is een centraal thema in de vernieuwingsagenda. Als accountants hebben wij de bijzondere positie dat wij binnen alle belangrijke economische en maatschappelijke organisaties in de samenleving een rol vervullen. Wij zitten in de haarvaten van de economie. Met onze gezamenlijke kennis kunnen wij een relevante bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken door ons, meer dan in het verleden, uit te spreken in het maatschappelijk debat en zo vanuit het publiek belang bij te dragen aan het functioneren van onze samenleving.

Vanaf medio mei bespreken we de vernieuwingsagenda op bijeenkomsten in het land en geven we nadere toelichting via onze eigen media, met behulp van video's, animaties, artikelen en interviews. Dat is nodig, want het gaat om een groot aantal initiatieven. Daarbij kantelt ook de rol van de beroepsorganisatie zelf; van formele beheerder of uitvoerder naar actieve ontwikkelaar, om zo het verschil te maken voor het beroep.

Want de belangrijkste taak voor de NBA komt in de toekomst te liggen bij de ontwikkeling van het beroep en bij innovatie en vernieuwing. Actiever dan voorheen willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Er zal anders en intensiever samengewerkt worden met leden en belanghebbenden. Ieder individueel lid wordt straks uitgedaagd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar toekomst, via de nieuwe PE-systematiek.

In de afgelopen periode zijn er regelmatig publicaties, papers en plannen van de NBA verschenen. Die dragen bij aan het denken over veranderingen en resultaten in de praktijk. Het zijn geen loze notities op een leeg veld, er wordt geleerd van elkaar en gewerkt aan kwaliteit. We luisteren naar commentaren en scherpen zo onze gedachten over de koers die we moeten volgen. Deze week werd dat weer zichtbaar via een white paper over controlekwaliteit en komende week met een publicatie met good practices, waarin kantoren delen hoe zij werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Onze sector verandert en verbetert.

Verandering en vernieuwing van het beroep heeft ook gevolgen voor de NBA zelf. Ook de beroepsorganisatie en haar medewerkers gaan momenteel door een proces van verandering, om slagvaardiger en actiever te kunnen opereren. Een operatie die moet resulteren in een andere, vernieuwde NBA. Een beroepsorganisatie die aanjager wil zijn van de verandering en daarin een voortrekkersrol wil vervullen. Midden in en samen met ons netwerk. Iedereen die wil bijdragen aan ons beroep is welkom. Zodat de Nederlandse accountancy ook in de toekomst relevant en uitdagend blijft. Een vak dat er toe doet.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.