Opinie

Naar aantoonbaar meer adviesomzet

Veel vennoten van accountantskantoren denken vandaag de dag na over rol, toegevoegde waarde en uitstraling van hun kantoor naar klanten. Vaak is er de wens om meer als adviseur te gaan fungeren.

Kort geleden zei een partner van een accountantskantoor in het zuiden van het land tegen mij: "Dat is niet nieuw: wij waren twintig jaar geleden al bezig om naast de rol van accountant ook meer een sparringpartner van de klant te worden." En dat klopt natuurlijk, dit is niet iets van vandaag of gisteren. Alleen ziet de wereld er vandaag wel anders uit dan, pakweg, de tijd rond de eeuwwisseling. En ook al anders uit dan een paar jaar geleden. Er is nu vaak sprake van teruglopende omzet per klant. Scan en herken wordt gemeengoed en markten veranderen, soms gedicteerd door exponentieel groeiende bedrijven die de boel in beweging zetten. Ook de snelheid waarmee repeterende handelingen worden geautomatiseerd maken dat de wereld in beweging is. Dat zegt iets over de rol van accountant: wat kun je doen om mee te bewegen en te anticiperen op veranderende behoeftes van klanten?

Simpel gesteld: er blijft behoefte aan het opstellen van jaarrekeningen en belastingadvies, maar niemand kan ontkennen dat de rol van de accountant en adviseur in beweging is.

Merkbaar is dat de rol van meedenkende sparringpartner de vennoten van kantoren in het algemeen goed afgaat. Vennoten komen sneller als senior-adviseur over, zijn zelf ondernemer en hebben vaker het lef en de competenties om pittige vragen aan klanten te stellen en door te vragen. Twisting the knife, zogezegd, waardoor de kansen toenemen om als zakelijk vriend van de klant te worden gezien. In de praktijk blijkt het echter lastig om medewerkers op eenzelfde niveau te krijgen als leidinggevenden en partners. Het zijn vaak vakinhoudelijke professionals die bij klantcontact graag dicht bij de inhoud blijven, omdat ze zich daar het meest veilig voelen… Misschien is dan een training handig?

Training is heel vaak geen oplossing

Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen leren en, als gevolg daarvan, de effectiviteit van training. Wat blijkt? Een training is zeer effectief wanneer je behoefte hebt aan vaardigheden die je direct de volgende dag toe kunt passen. Denk aan een Excelcursus draaitabellen maken, of what-if analyses opstellen. Maar wanneer je wilt leren hoe je jouw rol bij klanten voor een deel anders invult, wanneer je beter wilt gaan adviseren terwijl je een groot deel van je werkende leven vooral met klanten praat over de cijfers en je prettig voelt bij de inhoud (waar je immers voor hebt geleerd), dan is trainen geen oplossing. Want je kunt er wel met gelijkgestemden over praten, maar daadwerkelijk toepassen en blijvend onderdelen van jouw aanpak veranderen leer je niet in een rollenspel.

Wij merken dat adviseurs niet alleen willen weten WAT ze mogelijk anders kunnen doen, maar vooral HOE ze dat anders doen. In hun dagelijkse praktijk, met hun klanten. Daar werkt het toch anders dan in een trainingsruimte.

Wat werkt mogelijk wél?

Er is geen one size fits all. Maar wanneer in het partneroverleg het onderwerp Hoe Realiseren We Meer Adviesomzet? wordt aangeroerd, is er een aantal zaken waarmee je als vennoten aan de slag kunt gaan. Graag geef ik zeven denkrichtingen mee:

Bepaal samen een meetlat. Bij ‘meer adviesomzet realiseren’ duidt het woord ‘meer’ op kennelijk meer dan we nu doen. Definieer eerst wat u wanneer bereikt wilt hebben. Op een manier die voor iedereen makkelijk te onthouden, logisch en begrijpelijk is. Dat zou bijvoorbeeld 40/60 in 2020 kunnen zijn: 40 procent van de omzet komt eind volgend jaar uit adviesomzet.

Stel het team dat met adviesdiensten aan de slag gaat samen. Uw mensen vormen het hart van de organisatie. Vorm een goed beeld van de talenten van uw mensen en het aanwezige groeipotentieel om klanten beter en vaker te kunnen adviseren. Wie wel en wie niet?

Betrek collega's bij het doel en de noodzaak. Maak ze bewust van de sense of urgency. Ga vaak met ze in gesprek, waarbij u ze uitdaagt om mee te denken en na te denken over de invulling en toegevoegde waarde van hun rol in de nabije toekomst. Creëer ook ruimte, tijd en capaciteit om met advisering aan de slag te gaan. En te blijven.

Begeleid de mensen in het toepassen over een langere periode. Onderzoek toont aan dat trainen op een blijvende verandering in mindset niet effectief is. Gewenst gedrag regelmatig toepassen is daarentegen zeer effectief. Vergelijk het met het halen van een rijbewijs. Als je voor het eerst achter het stuur stapt bij je rij-instructeur, dan is het heel handig als je een voorrangsbord kunt herkennen. En dan leer je van je instructeur en van de examinator. Maar je kunt nog steeds niet goed autorijden als je het roze kaartje krijgt overhandigd waar jouw naam op staat. Goed autorijden leer je maar op één manier en dat is in de praktijk!

Zorg dat de adviseurs in ontwikkeling aan de slag gaan met een mentor. Maak het gewenste gedrag vaak bespreekbaar. Zorg dat mentor en adviseur elkaar opzoeken om over praktijksituaties en kansen in advisering te sparren. Bij klanten waar ze geweest zijn en volgende maand weer naar toe gaan. Ook als het druk is.

Genereer een meetbaar resultaat. Maak progressie meetbaar. Dat kan zowel op een kwantitatieve als op een kwalitatieve manier, door de gewenste beweging in kaart te brengen.

Koppel de ontwikkeling aan de dagelijkse praktijk en overvraag collega’s niet. 70 procent van de veranderingen in Nederlandse organisaties mislukt, in die zin dat vooropgezette doelen van de verandering niet worden gehaald en medewerkers het spoor bijster raken. Houd het simpel, houd het behapbaar, maar houd ook het ritme vast.

Succes met de groei van uw kantoor! 

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 20 68 Spelregels debat

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.