Tuchtrecht

Goedkeurende verklaring over vriend

Als je met iemand zakelijke en vriendschappelijke relaties onderhoudt, moet je diens opdracht om de familiefinanciën onder de loep te nemen niet aanvaarden. En daar al helemaal geen goedkeurende verklaring over afgeven.

Accountantskamer

Zaaknummers:
11/1987 Wtra AK
Datum uitspraak:
03 augustus 2012
Oordeel:
gegrond
Maatregel:
tijdelijke doorhaling 1 maand
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2012:YH0302

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een AA onderhoudt een zakelijke relatie met het accountantskantoor waar hij eerder werkzaam was. Met registeraccountant De K., die één van de eigenaren is van dat kantoor, onderhoudt hij bovendien een vriendschappelijke relatie.

De K. stelt ten behoeve van een alimentatieprocedure een verantwoording op van de inkomsten en bestedingen van zijn gezin over de jaren 2004 tot en met 2006. De AA geeft in december 2008 een verklaring af: "Wij zijn van oordeel dat de gegevens vanuit de privé bankrekeningen van de familie de K., zoals in deze verantwoording zijn weergegeven, een juiste en volledige weergave geven van de inkomsten en gezinsuitgaven van de familie de K. over bovenvermelde jaren".

De ex-vrouw van De K. plaatst vraagtekens bij de verantwoording en de verklaring. Ten eerste omdat de AA zijn oordeel uitsluitend baseert op boekingen van privérekeningen en de privé-uitgaven door de vennootschap van haar man niet zijn meegenomen. Verder heeft de AA niet vastgesteld of alle bankrekeningen aan hem ter inzage zijn gegeven. Bovendien is het jaar 2007 buiten beschouwing gebleven, terwijl de uitgaven in dat jaar hoger lagen dan het gemiddelde uit de jaren daarvoor.

De vrouw dient een klacht in bij de Accountantskamer.

Klacht

De AA heeft:

  • een onjuiste en onvolledige accountantsverklaring afgegeven, waardoor hij in zijn zakelijke en beroepsmatige betrekkingen niet eerlijk en oprecht is opgetreden;
  • in strijd gehandeld met de regels inzake onafhankelijkheid en integriteit.

Oordeel

De klacht is gegrond.

De Accountantskamer is het met klaagster eens dat de AA Standaard 4400 niet (volledig) heeft nageleefd en daardoor niet zorgvuldig, niet deskundig en niet professioneel heeft gehandeld. De Accountantskamer vindt echter niet dat de AA niet eerlijk of oprecht is opgetreden. Het is namelijk niet gebleken dat de AA bewust en te kwader trouw relevante gegevens buiten beschouwing heeft gelaten of de gebruikers van zijn verklaring heeft misleid.

Het verweer van de AA - dat de relatie tussen hem en de registeraccountant geen afbreuk zou doen aan zijn professionele oordeel - kan de Accountantskamer niet volgen. De AA heeft "onbetwist" een assurance-opdracht uitgevoerd en zijn verklaring uitgebracht op het briefpapier van het accountantskantoor waaraan hij is verbonden. Gezien de vriendschappelijke betrekkingen en de bedreigingen van zijn onafhankelijkheid en objectiviteit had de AA moeten nagaan of hij deze dienst had moeten aanvaarden c.q. uitvoeren. Daarbij komt dat de AA wist dat zijn verklaring (mede) zou worden gebruikt om de hoogte van de alimentatie te bepalen die De K. moest betalen en dat het ging om een controle van de privé-administratie van zijn vriend. De AA had zich moeten realiseren dat zijn objectiviteit hierdoor werd bedreigd. En om die dreiging weg te nemen, had hij de opdracht niet moeten aanvaarden.

Maatregel

De AA heeft zich kennelijk laten leiden door het belang van zijn zakelijke en vriendschappelijke relatie met de registeraccountant. Daarbij heeft hij het belang van een goede beroepsuitoefening geheel uit het oog verloren. En dat terwijl hij zich moet hebben gerealiseerd dat de verklaring een rol zou gaan spelen in de alimentatieprocedure, ten nadele van de vrouw. Gezien de maatregelen die in vergelijkbare gevallen worden opgelegd en gezien de afwezigheid van de AA op de zitting bij de Accountantskamer vindt de kamer een tijdelijke doorhaling van een maand passend geboden.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.