Tuchtrecht

Klacht curatoren tegen PwC tijdig ingediend

De curatoren van een duurzame-energieconcern hebben hun klacht tegen twee controlerend accountants van PwC ingediend binnen drie jaar nadat de oorzaken van het faillissement duidelijk waren geworden. De klachten zijn daarom tijdig ingediend en ontvankelijk.

Accountantskamer

Zaaknummers:
13/2393 en 13/2394 Wtra AK
Datum uitspraak:
25 april 2014
Oordeel:
ontvankelijk
Maatregel:
geen
Status:
tussenbeslissing
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2014:36

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een bv en haar groepsmaatschappijen houden zich in veel landen bezig met projecten, diensten en producten voor duurzame energievoorziening. Twee registeraccountants verstrekken een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2007 van de bv. In april 2008 ondertekenen de twee het "PwC Board Report".

In juni 2009 worden de bv en haar Nederlandse groepsmaatschappijen failliet verklaard. In september 2009 brengen de curatoren hun eerste faillissementsverslag uit. In dat verslag schrijven zij, zoals gebruikelijk, dat zij een onderzoek zullen doen naar de oorzaken van het faillissement. In een voetnoot staat dat de cijfers in de jaarrekening 2007 later intern zijn gewijzigd en de curatoren ook dat nader zullen onderzoeken.

In september berichten Het Financieele Dagblad en de Volkskrant over het faillissement. Daarin wordt onder meer gerept van "opgekrikte winstcijfers", "opgeklopte winst- en omzetcijfers", "knoeien met winstcijfers" en "minder hard groeide dan het zijn financiers voorspiegelde".

In maart 2010 brengen de curatoren hun tweede faillissementsverslag uit. Op pagina 28 schrijven zij dat het onderzoek naar de oorzaken naar het faillissement inmiddels in volle gang is. Zij hebben daarvoor de hulp ingeroepen van een accountant. Eén van de onderzoeksvragen is of bestuurders en commissarissen hun taak behoorlijk hebben vervuld.

Drie maanden later volgt het derde faillissementsverslag. Op pagina 21 schrijven de curatoren hetzelfde over het onderzoek, maar voegen eraan toe dat het omvangrijk is en vele jaren zal duren.

Eind oktober 2010 leggen de curatoren de accountants enkele vragen voor over de financiële verslaglegging door de bv. De accountants antwoorden daarop een maand later.

In september 2011 komen de curatoren met nieuwe vragen. De accountants antwoorden twee maanden later.

In april 2012 bespreken de curatoren en de accountants een en ander.

In december 2013 brengen de curatoren hun onderzoeksrapport naar de oorzaken van het faillissement uit.  Daarin schrijven zij onder meer dat er sprake was van agressieve financiële verslaggeving, die op diverse aspecten in strijd is met de verslaggevingsnorm die de bv heeft gekozen: de Dutch GAAP. Diverse activa zijn tegen marktwaarde gewaardeerd. De ongerealiseerde herwaarderingen die hierbij optraden, zijn rechtstreeks ten gunste van de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Op 21 oktober 2013 dienen de curatoren een klacht in tegen de registeraccountants..

Klacht

De accountants hebben:

  • onvoldoende onderzocht of sprake is van een getrouwe weergave;
  • een onvoldoende professioneel kritische instelling aan de dag gelegd;
  • hun controlewerkzaamheden met onvoldoende diepgang uitgevoerd;
  • ten onrechte een goedkeurende verklaring verstrekt bij de jaarrekening 2007 respectievelijk deze verklaring ten onrechte bevestigd.

Oordeel

De klacht is ontvankelijk.

De accountants zeggen dat de curatoren al in juni 2009 een vermoeden gehad moeten hebben van de verweten gedragingen. De klacht is meer dan drie jaar later en dus te laat ingediend.

De Accountantskamer vindt niet dat de accountants kort na 12 juni 2009 al een vermoeden hadden moeten koesteren van wat de accountants wordt verweten. Gezien de correspondentie die de curatoren vanaf 28 oktober 2010 voerden met de accountants, konden de klagers dat vermoeden niet eerder hebben dan toen. Als je uitgaat van die datum of de datum waarop zij antwoord ontvingen op de eerste serie vragen, is de klacht binnen de driejaartermijn en dus op tijd ingediend.

In deze tussenbeslissing velt de Accountantskamer geen inhoudelijk oordeel over de klacht. Op 18 augustus 2014 zal de Accountantskamer de klacht inhoudelijk behandelen.

Maatregel

Niet van toepassing.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.