Tuchtrecht

Berekening voor echtscheiding keurig uitgevoerd

Een accountant-administratieconsulent berekent in opdracht van de rechter wat twee scheidende echtelieden met elkaar moeten verrekenen. De bezwaren van de vrouw tegen de berekening zijn ongefundeerd.

Accountantskamer

Zaaknummers:
16/2713 Wtra AK
Datum uitspraak:
15 mei 2017
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2017:32

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

In de echtscheidingsprocedure van een agrarisch ondernemer en zijn vrouw benoemt het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden een accountant-administratieconsulent. De accountant moet enkele specifieke werkzaamheden verrichten, zodat de man en de vrouw de kosten van de huishouding kunnen verrekenen die zij hebben gemaakt van augustus 2000 tot en met april 2006. Het gerechtshof zet de uitgangspunten en definities voor de berekening nauwkeurig uiteen.

De accountant komt in augustus 2013 met de eerste conceptberekening, twee maanden later met een tussenrapportage en in december 2013 met zijn eindrapport.

De vrouw dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

 1. de ernstige twijfel over de juistheid van de gebruikte feiten en omstandigheden genegeerd, net als de Leidraad Deskundigen in Civiele Zaken;
 2. in zijn vermogensberekening wel een vage vordering meegenomen, maar niet de restwaarde die in het bedrijf en de auto zat;
 3. in de woningwaarde de schenking van de moeder aan de man meegenomen, waardoor de woning nooit 50/50 verdeeld kan worden;
 4. de schenking van de vader aan de vrouw meegenomen als een schuld van de man, waardoor diens vermogen daalde en de vrouw dubbel wordt benadeeld;
 5. ten onrechte het fiscaal vermogen als uitgangspunt genomen, terwijl dat pas in 2001 is ingevoerd en de huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt in 1995;
 6. de WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen nergens meegenomen;
 7. ten onrechte een schadevergoeding wegens een auto-ongeluk van de vrouw meegenomen in de berekening, terwijl die verknocht is aan de vrouw;
 8. een deskundigenrapport opgesteld over vermogens in een agrarisch bedrijf, terwijl hij geen agrarische specialist is en had moeten inzien dat zijn feitelijke bevindingen te summier waren voor deze complexe zaak met veel vermogen en stille reserves;
 9. het vermogen in 2005 niet correct berekend, want de vrouw heeft destijds een eigen woning aangekocht met een lening en een schenking.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

De accountant weet alle verwijten ‘concludent’ tegen te spreken. Hij heeft zich gehouden aan de opdracht die het gerechtshof hem heeft gegeven. Vóór het opstellen en uitbrengen van zijn definitieve verslag heeft hij hoor en wederhoor toegepast. Hij is daarbij uitgebreid ingegaan op alles wat de partijen aandroegen. Naar aanleiding van het rapport heeft de vrouw alle gelegenheid gehad om het gerechtshof (alsnog) te overtuigen dat de accountant andere uitgangspunten moest hanteren.

Zo heeft de accountant terecht de schadevergoeding voor de vrouw (klachtonderdeel 7) meegenomen. Die vergoeding is weliswaar verknocht aan de vrouw, maar verknochtheid is een begrip dat gebruikt wordt bij het toedelen van vermogen. Volgens het gerechtshof moest de accountant rekening houden met de draagkracht op grond van het vermogen van de partijen, dus ook het verknochte vermogen;

De vrouw heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de accountant geen verstand had van bijvoorbeeld de doorschuifregelingen en afschrijvingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. De accountant werkte onder meer veertien jaar bij een landelijk accountantskantoor dat grotendeels is gespecialiseerd in de agrarische praktijk en was jarenlang verantwoordelijk voor de jaarrekeningen van agrarische cliënten. In de opleiding tot Register Belastingadviseur werd hij onderwezen in specifieke belastingproblematieken rond de agrarische sector, zoals de doorschuifregelingen en afschrijvingsmogelijkheden. Bij de interne reviews en kwaliteitsbeoordelingen is ook nooit naar voren gekomen dat de accountant onvoldoende deskundig was.

Maatregel

Geen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.