Tuchtrecht

Zorgvuldig gehandeld bij conflict en onbetaalde nota

Een registeraccountant handelde niet onzorgvuldig en bleef objectief bij een ruzie tussen twee aandeelhouders. Hij was terecht kritisch bij het wegstrepen van een vordering.

Accountantskamer

Zaaknummers:
16/2362 Wtra AK
Datum uitspraak:
01 mei 2017
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2017:29

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant stelt op basis van de aangeleverde financiële administratie de jaarrekeningen samen van een onderneming met twee aandeelhouders die ruzie krijgen. De accountant probeert de ruzie nog te sussen tijdens een bespreking op zijn kantoor. Maar de partijen worden het niet eens.

In de jaren daarvoor heeft de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekeningen 2011 tot en met 2013 van de betrokken vennootschappen en de persoonlijke holdings van de aandeelhouders.

Eén van de aandeelhouders wil nogmaals rond de tafel. De ander heeft daar minder behoefte aan en het conflict verscherpt zich. De andere aandeelhouder dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft niet integer, niet objectief en niet zorgvuldig gehandeld door:

a. in de jaarrekeningen van één der vennootschappen jarenlang een management fee voor de ene aandeelhouder op te nemen;

b. bij het samenstellen van de jaarrekeningen voorrang te geven aan de belangen van de ene aandeelhouder en zich bij de belangentegenstelling ongewenst te laten beïnvloeden;

c.

 • te weigeren de gegevens door te sturen naar de nieuwe accountant van de klager, hoewel alle nota’s waren betaald;
 • de Belastingdienst niet te informeren over de betalingsonmacht van de persoonlijke holding van de ene aandeelhouder;
 • steeds een rekening-courantvordering van diens holding op de onderneming op te nemen.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Ad a

Volgens de accountant is alleen de management fee opgenomen die volgens de financiële administratie van de persoonlijke holding was betaald. Die financiële administratie was opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie, onder wie de klager. De accountant vindt dat hij erop mocht vertrouwen dat de facturen netjes waren geboekt.

Volgens de Accountantskamer is inderdaad niet gebleken of aannemelijk geworden dat de accountant moest vermoeden dat er onjuistheden stonden in de financiële administratie die hem werd aangeleverd.

Ad b

Het is niet aangetoond dat:

 • de rekening-courantvordering van de persoonlijke holding op de onderneming steeds ten onrechte in de balans stond onder de activa;
 • de accountant zich hierbij heeft laten leiden door de belangen van de ene aandeelhouder;
 • de accountant zich ongepast heeft laten beïnvloeden.

De accountant was terecht professioneel-kritisch over de onderlinge vordering- en schuldverhouding, omdat hij steeds onvoldoende informatie ontving. Bovendien hadden de bestuurders ieder jaar de bevestigingsbrief bij de jaarrekeningen getekend die de accountant had samengesteld.

Ad c

De klager heeft één keer gevraagd de stukken door te sturen naar zijn nieuwe accountant. De beklaagde accountant heeft toen meteen laten weten dat hij de stukken best wilde overdragen als de klager bereid was de openstaande nota van 2.282 euro ex btw te betalen. Dat deed hij niet. Wel vroeg hij de accountant om informatie over de betalingsonmacht en om kopieën van managementovereenkomsten.

De accountant mailde terug dat hij geen originele stukken in zijn bezit had. Hij heeft naar eigen zeggen nooit geweigerd stukken af te geven. Zo’n weigering zou overigens ook niet klachtwaardig zijn geweest, omdat het kantoor wel degelijk een vordering had op de klager en de accountant zich kon beroepen op zijn retentierecht.
 En dat de belastingachterstanden zo groot waren dat de accountant melding had moeten maken van betalingsonmacht heeft de klager volgens de accountant niet aangetoond.

Omdat de klager tegen dit verweer niets inbrengt, wordt ook dit klachtonderdeel ongegrond verklaard.

Maatregel

Geen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.