Tuchtrecht

Stoppen met huur betalen niet onoirbaar

Als huurder van een pand stopt een accountant al na twee maanden met het betalen van de huursom. Dat is tuchtrechtelijk niet verwijtbaar, vindt de Accountantskamer.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/1388 Wtra AK
Datum uitspraak:
09 maart 2018
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:10

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een ondernemer sluit een vijfjarig contract voor de verhuur van een pand met een bv, waarvan een registeraccountant mededirecteur en indirect medeaandeelhouder is. In het pand wil een andere ondernemer zo’n vijftig arbeidsmigranten huisvesten die tijdelijk werken in de Antwerpse havenregio.

De huurder betaalt de huur voor de eerste maand en de waarborgsom. Met de huur voor de volgende maanden is hij te laat, terwijl hij daarna helemaal niets meer betaalt. De beoogde gebruiker van het pand blijkt de huisvestingsactiviteiten te willen onderbrengen bij twee andere bedrijven. De ‘management consultant’ van één van die bedrijven stuurt de accountant hierover een e-mail.

De accountant probeert nog het huurcontract te laten overnemen door het andere bedrijf dat de huisvestingsactiviteiten gaat uitvoeren. Maar dat bedrijf wil het huurcontract niet ongewijzigd overnemen. De verhuurder houdt de huurder daarom aan het contract.

Niet lang daarna stapt de accountant op als mededirecteur van de huurder. De verhuurder dient een klacht tegen hem in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft als mededirecteur en medeaandeelhouder van de huurder niet voldaan aan het huurcontract door te stoppen met het betalen van huurpenningen.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Hoewel hij beweert van niet is de accountant als directeur van de huurder wel degelijk opgetreden als accountant. Omdat hij daarbij  zijn vakbekwaamheid als accountant heeft gebruikt, valt dat onder de uitoefening van zijn beroep. De klacht is dus ontvankelijk.

Dat de huurder al binnen enkele maanden stopte met de huurovereenkomst roept inderdaad vragen op. Maar ook de accountant was verrast door de gang van zaken en de klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de accountant al bij het sluiten van de huurovereenkomst wist of moest weten dat het contract niet zou worden nagekomen. Wel heeft hij geprobeerd de huurovereenkomst op een of andere manier voort te zetten en is hij teruggetreden als directeur van de huurder. Daarom heeft de klager onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

De klager heeft niet aangetoond dat de accountant als directeur van de huurder al vóór het sluiten van het contract wist of moest weten dat dit niet zou worden nagekomen. Hij heeft nog geprobeerd het huurcontract over te doen, maar toen dat niet lukte stopte zijn bedrijf met het betalen van de huursom. De verhuurder wilde de accountant als huurder aan het contract houden, maar deze stapte op als directeur.

De Accountantskamer vindt dat de plotselinge stop vragen oproept, maar vindt het niet tuchtrechtelijk verwijtbaar en niet in strijd met het integriteitsbeginsel om contractuele verplichtingen te negeren. Dat roept bij mij vragen op.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.