Tuchtrecht

Accountant niet aanspreekbaar op werk belastingadviseur

Een belastingadviseur die samenwerkt met een accountant en een conceptverrekening opstelt ten behoeve van een echtscheiding is zelf aanspreekbaar via de tuchtrechter van het RB. De klacht tegen de betrokken accountant is daarom ongegrond.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/2518 Wtra AK
Datum uitspraak:
06 juli 2018
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:52

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant is de huisaccountant van een ondernemer, die in scheiding ligt. Hij vraagt een belastingadviseur om een concept op te stellen voor een vaststellingsovereenkomst. Die berekent dat de man 275.659 euro te goed heeft van de vrouw. Het kantoor van de belastingadviseur heeft een samenwerkingsverband met het kantoor van de accountant.

De advocaat van de man gebruikt een aangepaste versie van de verrekening in de echtscheidingsprocedure. De vrouw dient een klacht in tegen de accountant.

Klacht

a. de accountant heeft bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst niet objectief gehandeld;

b. de accountant heeft niet gezorgd voor een opdrachtbevestiging en niet vermeld op basis van welke voorschriften de opdracht is uitgevoerd;

c. de accountant heeft verzuimd om de vrouw te horen en haar niet in de gelegenheid gesteld te reageren op een concept van de vaststellingsovereenkomst;

d. er staan conclusies in de vaststellingsovereenkomst die een deugdelijke grondslag missen;

e. de vaststellingsovereenkomst is zonder instemming van de vrouw gebruikt in de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Een accountant kan alleen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen als hij iets persoonlijk heeft gedaan of nagelaten dan wel wanneer hij daarvoor als direct verantwoordelijke moet worden aangemerkt. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak. Een accountant is in beginsel niet tuchtrechtelijk aansprakelijk voor het handelen van een kantoorgenoot die zélf onder het bereik van accountantstuchtrecht of een eigen tuchtrecht valt.

De klachten gaan over werkzaamheden en het optreden van een belastingadviseur die voor zijn handelen zelfstandig tuchtrechtelijk aanspreekbaar is als Register Belastingadviseur bij de Raad van Tucht van de Vereniging Register Belastingadviseurs. De verwijten slaan niet op handelingen die de accountant persoonlijk heeft verricht.

Dat de accountant de opdracht tot het maken van de verrekeningen als leidinggevende bij het accountantskantoor heeft “uitgezet” bij de adviseur maakt hem niet direct verantwoordelijk voor het handelen van de fiscaal adviseur. Het handelen van de accountant is daarom niet onderworpen aan het accountantstuchtrecht.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

In 2014 zei het College van Beroep voor het bedrijfsleven al dat een kantoorleider niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor de fouten van derden als hij vaktechnisch niet betrokken is bij de gewraakte tekortkomingen. Je bent alleen tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor dingen die je zelf hebt gedaan of nagelaten dan wel voor dingen, waarvoor je direct vaktechnisch verantwoordelijk bent.

Je zou de accountant wellicht een zekere verantwoordelijkheid kunnen toeschrijven als leidinggevende en uitbesteder van de gewraakte klus. Maar dan alleen als de opsteller van de gewraakte berekening niet zelf is onderworpen aan een of ander tuchtrecht. In dit geval kan de vrouw een klacht indienen tegen de fiscalist bij de tuchtrechter van het RB en kan de accountant dus niet op diens werk worden aangesproken.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.