Tuchtrecht

Post van andere bedrijven geopend en bekeken

Een registeraccountant krijgt na de overname van een praktijk verkeerd bezorgde poststukken. Na deze te hebben geopend en bekeken, stuurt hij deze terug naar de afzenders, zonder de geadresseerden te informeren.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/1923 en 17/1924 Wtra AK
Datum uitspraak:
02 juli 2018
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:49

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountantskantoor neemt een accountants-, administratie- en belastingadviespraktijk over van een kennelijk multidisciplinair kantoor. De praktijk zat in hetzelfde gebouw met andere bedrijfseenheden, waaronder een advocatenkantoor. De bedrijfseenheden in dit gebouw deelden dezelfde postbus met elkaar en met de praktijk.

Na de overname verhuizen de medewerkers – onder wie een registeraccountant en een accountant-administratieconsulent - en dossiers van de praktijk naar de vestiging van de nieuwe eigenaar. Die heeft de huur van de postbus overgenomen en laat de post voor de praktijk doorsturen naar het accountantskantoor. De postdoorzendservice werkt zo goed dat ook sommige poststukken worden doorgestuurd voor bedrijfseenheden die de postbus vóór de overname deelden met de praktijk.

Binnen het accountantskantoor verwerken verschillende managementassistenten de post. Zij openen en kopiëren alle binnenkomende post, verdelen de originele poststukken over de verschillende afdelingshoofden, die zorgen voor verdere distributie. In een dagmap worden kopieën van de stukken bewaard.

Een advocaat van het kantoor dat in het oude gebouw zit, vraagt aan de overgenomen RA of de advocaat de verkeerd bezorgde post kan laten ophalen. De RA zegt dat het die dag niet kan, omdat hij in Mallorca zit. Op de dag waarop het de RA uitkomt, zit de advocaat echter in Madrid. De advocaat vraagt of iemand de post kan opsturen of dat hij die kan laten ophalen bij de balie. Nee, dat kan de RA naar eigen zeggen alleen zelf doen, omdat niemand ermee bezig zou zijn en hij deze taak niet zou kunnen delegeren.

De advocaat wordt ongeduldig en stuurt een e-mail naar de overgenomen AA: “Wat denken jullie wel? Zal ik direct ook tuchtklacht van maken. Daarom graag uitsluitsel van jou, of de post wel of niet tot jouw bevoegdheid behoort. Sorry, maar achterhouden post is onacceptabel en overschrijdt iedere fatsoensnorm.”

De AA laat weten dat er volgens hem geen post wordt achtergehouden. “Er komt blijkbaar van alles binnen op dat postbusnummer.” De AA heeft er echter niets mee van doen en herhaalt dat de advocaat contact moet opnemen met de RA. Maar volgens de advocaat kan alle post die is gericht aan de bedrijven op het oude adres toch gewoon elke dag worden klaargelegd? “Hoeven jullie niets voor te doen. (…) Je gaat mij niet wijsmaken dat die voorselectie niet kan worden gemaakt. En dan de rest na selectie een paar dagen later. Nee (…) er wordt post achtergehouden. Want er is al weken niets doorgestuurd of klaargelegd.”

De advocaat dient een klacht in tegen de AA en de RA.

Klacht

De accountants hebben post die bestemd was voor derden onder zich gehouden, geopend, gelezen, gekopieerd, geretourneerd aan de afzender en ondanks herhaalde verzoeken niet afgegeven. Verder hebben zij de geadresseerden van de post niet geïnformeerd over de verkeerde bezorging.

Oordeel

De klacht tegen de AA is ongegrond, omdat hij niet verantwoordelijk was voor de post en daarmee geen bemoeienis heeft gehad. De klacht tegen de RA is gegrond.

Geen professionele dienst

Het verweten handelen is geen professionele dienst in de zin van artikel 1 VGBA, omdat een accountant bij feitelijk leidinggeven aan de postbehandeling zijn vakbekwaamheid niet gebruikt. Dit betekent volgens de Accountantskamer dat het handelen alleen kan worden getoetst aan het fundamentele beginsel van professionaliteit, dat nader is uitgewerkt in de artikelen 4 en 5 VGBA.

Wel onprofessioneel

Volgens de RA:

 • worden alle poststukken, die niet voor het accountantskantoor bestemd blijken, retour afzender gestuurd in de originele enveloppe;
 • zijn de kopieën van deze stukken voor de zekerheid bewaard voor de geadresseerden;
 • werden de stukken en kopieën niet gelezen;
 • wist de advocaat dat de postbus sinds de verhuizing niet meer kon worden gebruikt door anderen;
 • had de advocaat ook zelf de verhuis- en doorzendservice van PostNL kunnen gebruiken;
 • was er een nooit bedoelde wildgroei aan gebruikers van de postbus.

De RA heeft de geadresseerden nooit geïnformeerd dat het kantoor poststukken had ontvangen die aan hen waren gericht en heeft (de originelen van) deze stukken retour afzender gestuurd toen de geadresseerden hem verzochten om afgifte. De klacht is daarom volledig gegrond.

De RA had de plicht om ervoor te zorgen dat post die was bestemd voor anderen ongeopend bleef en dat de geadresseerden op zijn minst werden geïnformeerd over de bezorging op het kantoor. Het accountantskantoor had namelijk van alle entiteiten op het adres met dezelfde postbus alleen de accountants-, administratie- en belastingadviespraktijk overgenomen, terwijl enkele personen en rechtspersonen daar achterbleven. Bovendien had het accountantskantoor de huur van de postbus overgenomen.

De RA wist nota bene waar de geadresseerden op de doorgestuurde poststukken gevestigd waren en wie hij moest aanspreken. Dat de advocaat wist dat hij de postbus niet meer kon gebruiken na de overname en deze ook zelf de verhuis- en doorzendservice van PostNL had kunnen gebruiken, maakt niet uit. De oplossing van de verkeerde bezorging was niet return to sender, want die hadden de post immers naar het juiste adres gestuurd.

Verder heeft de RA impliciet toegegeven dat hij de voor derden bestemde poststukken heeft gelezen. Volgens hem kon de post namelijk pas na zijn fiattering retour afzender worden gestuurd, omdat eerst beoordeeld moest worden of de post niet was ingekomen in verband met een dossier van een cliënt.

De RA had behoren te weten dat hiermee het accountantsberoep in diskrediet kon worden gebracht en heeft het fundamentele beginsel van professionaliteit geschonden.

Maatregel

Waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

Op het eerste gezicht komt het merkwaardig over dat de Accountantskamer het handelen van een accountant die geen professionele dienst verleent alleen kan toetsen aan het fundamentele beginsel van professionaliteit. Maar een ander beginsel komt hiervoor niet aanmerking.

Volgens de uitwerking van het professionaliteitsbeginsel onthoudt de accountant zich van elk handelen of nalaten waarvan hij weet of behoort te weten dat dit het accountantsberoep in diskrediet brengt of kan brengen. En als hij vermoedt dat zijn kantoor de wet- en regelgeving niet naleeft, moet hij een redelijke maatregel nemen.

Door verkeerd bezorgde post voor derden terug te sturen naar de afzender in plaats van door te sturen naar de geadresseerden en die geadresseerden niet in te lichten, heeft de accountant het accountantsberoep in ieder geval in diskrediet gebracht bij de advocaat en andere gedupeerden.

De Accountantskamer had ook kunnen zeggen dat het openen, kopiëren en al dan niet lezen van de stukken een schending is van het – grondwettelijk en strafrechtelijk beschermde - briefgeheim, waartegen de accountant had moeten optreden. Als de Accountantskamer dat had gezegd, had de sanctie hoger moet uitvallen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.