Tuchtrecht

Vertrouwelijk organogram doorgespeeld

Een registeraccountant stuurt een vertrouwelijk organogram, dat zij heeft ontvangen van een cliënt die niet meer betaalt, naar een zakenrelatie.

Accountantskamer

Zaaknummers:
18/1126 Wtra AK
Datum uitspraak:
04 januari 2019
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
beroep aangetekend
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2019:2

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant verricht sinds 2015 accountantswerkzaamheden voor een holding. De holding sluit in oktober 2015 een overeenkomst met een vastgoedbedrijf. Een vastgoedadviseur wordt gevraagd een leningstructuur voor meerdere projecten op te zetten. Het vastgoedbedrijf levert de adviseur een model om uit te rekenen wat de exploitatie van deze projecten naar verwachting zal opleveren.

Het vastgoedbedrijf heeft een conceptprospectus voor een obligatielening in elkaar gedraaid en daarin de berekening opgenomen. De accountant bekijkt dit rekenmodel en de berekening.

Op 18 april 2017 mailt de accountant aan een bestuurder van de holding dat zij haar werkzaamheden voorlopig opschort, totdat zij een inhoudelijke reactie ontvangt op haar vraagtekens bij het conceptprospectus. Dezelfde maand beëindigen haar kantoor en de holding de samenwerking. De holding laat de openstaande facturen ad dertigduizend euro onbetaald.

Als de holding in 2017 besluit één van de projecten niet door te zetten, krijgt de vastgoedadviseur ruzie met het vastgoedbedrijf. De adviseur vermoedt dat de holding met de ruzie andere afspraken wil afdwingen die gunstiger zijn voor de holding. Van eind april tot en met augustus 2017 hebben de vastgoedadviseur en de accountant regelmatig contact met elkaar, onder meer via WhatsApp. In juli 2017 stuurt de accountant de vastgoedadviseur desgevraagd per e-mail een organogram van de vennootschapsstructuur, waarvan de holding deel uitmaakt.

In oktober 2017 laat de accountant de vastgoedadviseur desgevraagd weten dat zij met een van de holdingbestuurders heeft afgesproken dat zij voor de holding alsnog zal bezien of de berekening in de meest recente versie van het conceptprospectus juist is. De accountant concludeert dat de projecten waarschijnlijk verlies zullen leiden.

In november 2017 begint de vastgoedadviseur een civiele procedure tegen de holding en één van haar bestuurders. Medio 2018 dient hij een klacht in tegen de accountant.

Klacht

De accountant heeft:

a. tegenover hem niet professioneel en integer gehandeld door aanvankelijk haar steun uit te spreken voor diens standpunt in zijn geschil met de holdingbestuurder maar later te stellen dat de exploitatie financieel niet uit kan;

b. in strijd gehandeld met haar geheimhoudingsplicht door vertrouwelijke informatie van de holdingbestuurder te verstrekken aan de klager.

Oordeel

Klachtonderdeel a is ongegrond, klachtonderdeel b is gegrond.

Ad a Afvallen adviseur

In juli 2017 heeft de accountant via WhatsApp aan de adviseur geschreven dat zij hem adviseerde vast te houden aan zijn koers in het geschil met de holding, dat mede ging over het conceptprospectus. Wat de adviseur de accountant precies verwijt, is echter niet duidelijk.

De Accountantskamer kan zich voorstellen dat de adviseur de appjes opvatte als steunbetuiging. Omdat de accountant wist dat de adviseur en de holding(bestuurder) ruzie hadden, was het verstandiger geweest om hierover niets te zeggen. Maar de appjes en daarna de negatieve conclusie over de exploitatie zijn geen reden om het handelen van de accountant in strijd te oordelen met de fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit.

Op de zitting heeft de accountant gezegd dat er meerdere versies waren van het prospectus en dat zij aanvankelijk een versie had gezien waarin het fonds groter was dan in latere versies. De accountant heeft zich niet expliciet akkoord verklaard met die eerdere versie en heeft zich niet ongepast laten beïnvloeden bij het trekken van haar conclusie, zoals de adviseur beweert.
Uit de stukken blijkt dat de accountant al kritische vragen heeft gesteld over de exploitatie van het project, vóórdat de samenwerking met de holding tijdelijk werd verbroken.

Ad b Vertrouwelijkheid

Op de zitting heeft de accountant erkend dat zij een organogram van de vennootschapsstructuur uit het dossier van holding heeft gekopieerd en naar de adviseur heeft gestuurd. De adviseur had hierom gevraagd toen hij constateerde dat de holdingbestuurder een contract met een vennootschap van de adviseur had ondertekend namens een niet bestaande vennootschap.

Het organogram, dat volgens de accountant deel uitmaakte van haar dossier, bevat gegevens waarvan zij wist of hoorde te vermoeden dat die vertrouwelijk waren. Volgens de accountant was het organogram afkomstig van de holding. De informatie over de verhouding tussen een groot aantal vennootschappen kan iemand niet uit het handelsregister halen. Dat het organogram is gestuurd aan alle personen die betrokken waren bij het opstellen van het prospectus en dus wellicht ook aan de adviseur, maakt het niet minder vertrouwelijk. De accountant heeft daarom in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid.

De accountant heeft het organogram aan de adviseur gestuurd toen zij niet meer werkte voor de holding. In de begeleidende tekst schreef zij onder meer dat de adviseur toch wel moest begrijpen dat hij haar na de toezending iets verschuldigd was. De accountant heeft de adviseur kort hierna via WhatsApp gevraagd of het organogram voldoende was voor zijn advocaat. De adviseur liet daarop weten dat zijn advocaat de holdingbestuurder nu ook in privé zou aanspreken.

De accountant heeft dus zeer goed begrepen dat de adviseur het organogram wilde gebruiken in het geschil met haar voormalige cliënt. Deze context maakt de schending van de vertrouwelijkheid des te ernstiger.

Maatregel

Waarschuwing. De accountant heeft weliswaar gegevens uit haar dossier gestuurd aan een adviseur die een zakelijk geschil had met één van haar voormalige cliënten. Maar de adviseur had die informatie met enige moeite ook op andere wijze kunnen achterhalen.

Annotatie Lex van Almelo

Een ieder mag een tuchtklacht indienen, ook als die daar geen belang bij heeft. In dit geval klaagt een adviseur erover dat de accountant hem vertrouwelijke informatie verstrekte over de onderneming waarmee hij ruzie had. Die onderneming was cliënt van de accountant en de informatie kwam uit haar dossier. De klager was echter geen slachtoffer van deze indiscretie, maar juist profiteur. Hij gaf de informatie namelijk door aan zijn advocaat, die er vervolgens de bestuurder van de onderneming ook in privé mee om de oren sloeg.

Dat de uitlokker en profiteur de schending van de vertrouwelijkheid tegen de accountant gebruikt, mag een gotspe wezen. De accountant heeft echter wel een scheve schaats gereden. Dat zij bij het toesturen schreef dat de ontvanger haar wel iets verschuldigd was, maakt de overtreding des te erger, zegt de Accountantskamer.

Lastig te volgen is dat de Accountantskamer aan de ene kant zegt dat de informatie vertrouwelijk is, maar bij de maatregel in het voordeel van de accountant meeweegt dat de ontvanger de informatie met enige moeite zelf had kunnen achterhalen. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak en is bovendien vreemd gezien de vaste lijn in de tuchtrechtspraak dat een schending van de vertrouwelijkheid even erg is als de ontvanger de informatie al kende.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.