Tuchtrecht

Toezicht op medewerkster onvoldoende

Een medewerkster van een accountantskantoor maakt een fout, terwijl de verantwoordelijk accountant te weinig toezicht hield op haar werk.

Accountantskamer

Zaaknummers:
19/1097 Wtra AK
Datum uitspraak:
03 februari 2020
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2020:8

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant stelt de jaarrekeningen 2017 en 2018 samen voor een schildersbedrijf. Ook adviseert hij het bedrijf op fiscaal en bedrijfseconomisch terrein, terwijl een medewerkster de financiële administratie van het bedrijf voert op het accountantskantoor.
Zij voert controles en correcties uit op de administratie en stelt voor intern gebruik maandelijks een kolommenoverzicht en maandelijkse winst- en verliesrekening op.

Omdat het bedrijf groeit, schakelt het ook een ander administratiekantoor in voor de administratie en voor diverse boekhoudkundige taken. Daarvoor gebruikt het bedrijf een softwarepakket. Dan blijkt dat de medewerkster van het accountantskantoor een foutje heeft gemaakt in de maandrapportage van januari 2018: de onderhandenwerkpositie per 31 december 2017 is abusievelijk niet gestorneerd in de rapportage van januari 2018. Daardoor krijgt de eigenaresse van het bedrijf een te positief beeld van haar onderneming.

De onderneemster laat het administratiekantoor haar boekhouding onderzoeken en dient een klacht tegen de accountant in.

Klacht

De accountant heeft:

a. nagelaten de maandrapportages te controleren waardoor de magistrale fouten in de administratie niet tijdig boven water zijn gekomen en het bedrijf aanzienlijke schade heeft geleden;

b. misbruik gemaakt van het liquiditeitsprobleem van het bedrijf door te dreigen met kostenverhogende maatregelen als het bedrijf zijn facturen niet zou betalen;

c. het ongefundeerde standpunt ingenomen dat de bedrijfsvoering van het bedrijf niet deugt, maar daarover niet tijdig gecommuniceerd.

Oordeel

Klachtonderdeel a is gegrond en de rest van de klacht ongegrond.

Ad a Toezicht medewerkster

Op grond van artikel 14 VGBA moet een accountant degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert adequaat toerusten en voldoende begeleiden. Verder moet hij voldoende toezicht houden op de werkzaamheden en die werkzaamheden beoordelen.

De accountant had dus toezicht moeten houden op het werk van zijn medewerkster. De accountant heeft erkend dat de medewerkster een fout heeft gemaakt en is daarvoor als opdrachtnemer verantwoordelijk. Door onvoldoende toezicht te houden heeft de accountant in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en deskundigheid.

Ad b Incassomaatregelen

Volgens de onderneemster is haar bedrijf in liquiditeitsproblemen geraakt door de fout van het accountantskantoor. De accountant heeft gedreigd met kostenverhogende maatregelen toen zij de accountant wees op de wanprestatie. De accountant heeft volgens de onderneemster misbruik gemaakt van de omstandigheden omdat hij de financiële situatie van haar bedrijf kende.

Volgens vaste jurisprudentie heeft een accountant in het algemeen de vrijheid  civielrechtelijke rechtsmaatregelen te treffen tegen een cliënt die zijn declaraties niet betaalt. Hij moet daarbij zorgvuldig zijn eigen belang afwegen tegen de belangen van de cliënt, die (kunnen) worden geschaad door de rechtsmaatregelen.

De onderneemster heeft niet aangetoond dat de accountant géén zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt toen hij de openstaande facturen wilde innen. Uit het dossier blijkt dat het bedrijf in februari 2019 is verzocht om van de abonnementsfacturen 2018 één factuur per maand te betalen toen bleek dat bedrijf niet kon voldoen aan de afgesproken betalingsregeling.

Nadat het bedrijf de accountant had gewezen op de fout, heeft de accountant gevraagd om vanwege de beperkte liquiditeit wekelijks vijfhonderd euro te betalen, terwijl toen nog ongeveer tienduizend euro open stond. Het bedrijf liet daarop weten geen prioriteit te geven aan de betalingen zo lang het onderzoek naar de boekhouding liep. De accountant heeft toen gevraagd om een gesprek. Het bedrijf heeft dit verzoek afgewezen vanwege de slechte kwaliteit van werkzaamheden en de arrogantie van het accountantskantoor.

De accountant heeft desgevraagd een urenverantwoording van de declaraties over 2018 gestuurd. De controller van het kantoor heeft daarna een ingebrekestelling gestuurd, maar het bedrijf vond de declaraties onterecht vanwege de wanprestatie. De accountant heeft nog uitgelegd dat de facturen ook nog gelieerde bedrijfsonderdelen betrof, maar dat vond het schildersbedrijf niet ter zake doen. Vervolgens heeft de accountant erop gewezen dat het kantoor een advocaat zou inschakelen om de facturen te innen.

De Accountantskamer vindt laatstgenoemde melding een logisch gevolg van de weigerachtige houding van het bedrijf.

Ad c Oordeel over bedrijfsvoering

Volgens de onderneemster zei de accountant dat:

  • de penibele situatie voornamelijk te wijten was aan de bedrijfsvoering;
  • de onderneemster en de directie niet wisten waarom er verlies was geleden;
  • de projectadministratie niet op orde was.

De accountant heeft hierover in maart 2019 een e-mail gestuurd naar een medewerker van het bedrijf. Gezien de context van de uitingen heeft de accountant niet gezegd dat de bedrijfsvoering van het bedrijf niet deugde, maar wilde hij daarmee vooral aangeven dat hij niet verantwoordelijk was voor de verliezen.

Maatregel

Waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

Wanneer de verantwoordelijke accountant een medewerk(st)er inschakelt om werkzaamheden voor de klant uit te voeren, moet deze de medewerk(st)er voldoende begeleiden en kijken of het werk goed wordt uitgevoerd. Als de accountant dat niet doet en de medewerk(st)er een fout maakt, is de accountant daarvoor uiteraard verantwoordelijk, ook tuchtrechtelijk. Dat is niets nieuws.

Ook niet nieuw is dat een accountant incassomaatregelen mag treffen of daarmee dreigen om zijn facturen betaald te krijgen, maar daarbij wel zorgvuldig zijn eigen belang moet afwegen tegen dat van de klant. In dit geval heeft de accountant de klant steeds betalingsregelingen voorgesteld. Toen de klant die bleef afwijzen, was het redelijk om aan te kondigen dat de zaak in handen zou worden gegeven van een advocaat.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.