Tuchtrecht

Uit de school geklapt over mediation

Een accountant-administratieconsulent ontslaat een medewerkster en schendt zijn geheimhoudingsplicht door te vertellen hoe zij zich opstelde in de mislukte mediation.

Accountantskamer

Zaaknummers:
19/1924 Wtra AK
Datum uitspraak:
27 juli 2020
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2020:50

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent is dga van een trustkantoor dat zich bezig houdt met het beheren van vennootschappen. Medio 2016 stapt een medewerkster van een ander trustkantoor over naar het trustkantoor van de accountant. Omdat de arbeidsverhouding verslechtert, stelt de accountant twee jaar later voor de arbeidsovereenkomst te ontbinden met wederzijds goedvinden. Als de werkneemster dat weigert, wordt zij op non-actief gesteld.

Een maand later dient zij zonder succes een verzoek in om de bv failliet te verklaren. Daarna mislukt ook de mediation tussen haar en de accountant. Met toestemming van het UWV ontslaat het kantoor de werkneemster. Zij verzoekt de kantonrechter vervolgens – tevergeefs –de arbeidsovereenkomst te herstellen. De kantonrechter veroordeelt het trustkantoor om de ontslagen werkneemster diverse vergoedingen te betalen.

Als het trustkantoor haar niets betaalt, maant zij de accountant persoonlijk alsnog te betalen. De accountant laat haar eind 2019 weten dat de vennootschap een jaar eerder al geen liquide middelen meer had en dat hij sinds eind mei 2019 geen bestuurder meer is van die vennootschap.

De ontslagen werkneemster dient een klacht in tegen de accountant.

Klacht

De accountant heeft:

a. onrechtmatig gehandeld door de ontslagen werkneemster geen vergoedingen te betalen, terwijl andere crediteuren wel zijn betaald;

b. zich als directeur niet integer gedragen door een onjuiste ontslagaanvraag te sturen naar het UWV;

c. de rechtbank en partijen op het verkeerde been gezet door bij de zitting te verzwijgen dat hij geen bestuurder en aandeelhouder meer was;

d. een brief van de klaagster niet beantwoord;

e. facturen verstuurd die niet voldoen aan de wettelijke eisen;

f. activa laten verdwijnen;

g. de geheimhouding van de mediation geschonden.

Oordeel

Klachtonderdeel g is gegrond; de rest van de klacht is ongegrond.

Ad a, b, c, d en f

De klaagster heeft deze onderdelen van de klacht niet voldoende aannemelijk gemaakt dan wel onvoldoende onderbouwd.

Ad e Facturen

Het is weliswaar onzorgvuldig dat het KvK-nummer op de facturen ontbreekt, maar dit is zo’n gering vergrijp dat het tuchtrechtelijk niet relevant is.

Ad g Geheimhouding

In zijn chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in het conflict tussen de werkneemster en het trustkantoor schrijft de accountant over het mediationtraject dat:

  • bij de eerste mediationzitting sprake was “van verdraaiing van feiten en van lasterlijke- en suggestieve beschuldigingen”;
  • de tweede sessie was bedoeld om tot een minnelijke schikking te komen, maar de werkneemster “tot ieders verbazing, inclusief haar eigen advocaat” afzegde;
  • even wordt overwogen deze sessie te annuleren, maar daarvan wordt afgezien.

De accountant heeft de mediation-overeenkomst ondertekend als directeur. Door de geciteerde passage op te nemen in de gedingstukken heeft hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden.

Maatregel

Waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

Je kunt ook buiten accountantswerkzaamheden een geheimhoudingsverplichting hebben. Bijvoorbeeld door als werkgever een mediationovereenkomst te ondertekenen met een geheimhoudingsbepaling. In dat geval mag je uiteraard niet de vertrouwelijkheid van de mediation doorbreken door aan derden mededelingen te doen over de gang van zaken tijdens het mediationproces. Ook al leidt dat proces niet tot een oplossing van het conflict.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.