Tuchtrecht

PE-boete niet betaald? Tijdelijk doorgehaald!

Accountants die de - door de Accountantskamer opgelegde - PE-boete niet betalen, worden voortaan voor zes maanden geschorst. Maar wat als zij zijn uitgeschreven?

Accountantskamer

Zaaknummers:
21/735, 21/736, 21/737, 21/740, 21/741, 21/742, 21/743 en 21/744 Wtra AK
Datum uitspraak:
18 oktober 2021
Oordeel:
schending professionaliteitsbeginsel
Maatregel:
tijdelijke doorhaling voor zes maanden
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2021:65, ECLI:NL:TACAKN:2021:66, ECLI:NL:TACAKN:2021:67, ECLI:NL:TACAKN:2021:68, ECLI:NL:TACAKN:2021:69, ECLI:NL:TACAKN:2021:70, ECLI:NL:TACAKN:2021:71, ECLI:NL:TACAKN:2021:72

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

De Accountantskamer heeft in november 2020 acht accountants boetes opgelegd die variëren van 2170 tot 8300 euro wegens het niet voldoen aan de PE-verplichtingen. Het gaat om vier accountants-administratieconsulenten (van wie eentje zich heeft laten uitschrijven) en vier registeraccountants (van wie twee zich hebben laten uitschrijven). De accountants hebben geen beroep aangetekend tegen de boete, maar hebben die ondanks herinneringen en aanmaningen ook niet betaald. Het gaat in totaal om 44.390 euro.

Oordeel

In artikel 5 lid 4 Wtra staat dat de Accountantskamer ambtshalve (dus zonder klacht) een tijdelijke doorhaling of een doorhaling kan opleggen als een accountant een opgelegde geldboete niet heeft voldaan binnen de gestelde termijn. De Accountantskamer moet de accountant wel eerst horen of daarvoor tenminste behoorlijk oproepen. Van de acht accountants is er één daadwerkelijk naar de zitting gekomen; de andere zeven lieten verstek gaan.

De ene (uitgeschreven) accountant die op de zitting is verschenen (in zaak 21/736 Wtra AK) heeft toegelicht waarom hij niet heeft betaald: hij meent dat de geldboete ten onrechte is opgelegd, omdat hij sinds 1 april 2016 niet meer werkt als accountant. Een doorhaling vindt hij prima, maar hij is niet van plan de geldboete te betalen.

De Accountantskamer vindt dit geen aanvaardbare reden om de geldboete niet te betalen. Bovendien kan deze procedure niet worden gebruikt als een verkapt hoger beroep tegen de uitspraak waarin de PE-boete is opgelegd.

Beroep in diskrediet

De Accountantskamer rekent het alle accountants zwaar aan dat zij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet hebben nageleefd. Voor het goed functioneren van het accountantsberoep en de tuchtrechtspraak is het van groot belang dat tuchtrechtelijke uitspraken geheel worden nagekomen. Door het negeren van een tuchtrechtelijke uitspraak hebben de accountants het accountantsberoep in diskrediet gebracht en het fundamentele beginsel van professionaliteit geschonden.

Maatregel

Tijdelijke doorhaling voor zes maanden.

In eerdere, vergelijkbare beslissingen heeft de Accountantskamer de tuchtrechtelijke maatregel mede afgestemd op de ernst van de klacht die heeft geleid tot het opleggen van de geldboete. De Accountantskamer wijkt voortaan van deze lijn af, omdat het in dit soort zaken niet zozeer gaat om de ernst van die klacht als wel om het op zichzelf staande feit dat accountants een tuchtrechtelijke maatregel naast zich neerleggen.

Annotatie Lex van Almelo

Sommige accountants hebben maling aan hun PE-verplichtingen. Als het NBA-bestuur een tuchtklacht tegen hen indient, legt de tuchtrechter een boete op. De hoogte daarvan hangt samen met de omvang van het tekort aan PE-uren en het (concurrentie)voordeel dat de accountant volgens de tuchtrechter heeft gehad door de verplichtingen te negeren.

Maar wat nu als de accountant vervolgens ook maling heeft aan die boete? Op grond van de Wtra kan de Accountantskamer een tijdelijke of definitieve doorhaling opleggen als de boete niet wordt betaald. De tuchtrechter kan een termijn verbinden aan die doorhalingen, die mede afhangt van de ernst van de schending die tot de boete heeft geleid. Maar de Accountantskamer breekt nu met die lijn en baseert de hoogte van de maatregel wegens het niet betalen van de boete puur op het feit dat de accountant de uitspraak van de Accountantskamer aan zijn of haar laars heeft gelapt. Voor de tuchtrechtelijke variant van ‘contempt of court’ trekt de tuchtrechter een rode kaart voor zes maanden. Ofwel: als je een uitspraak van de Accountantskamer bruskeert, wordt de inschrijving doorgehaald voor een half jaar.

Die sanctie zit onderin het spectrum van doorhalingen, dat loopt van één maand tot tien jaar. Is dat wel streng genoeg? Moet de knoet niet over zulke accountants heen? Ik weet het niet. Op grond van mijn beperkte criminologische inzichten zeg ik dat er weinig kruid is gewassen tegen tuchtrechtelijke wappies. En dat je hooguit symbolisch tegen goedwillende accountants en het maatschappelijk verkeer kunt zeggen dat er niet met je te spotten valt als tuchtrechter. Tegen drie van de acht accountants – die niet meer staan ingeschreven in het accountantsregister – is de tijdelijke doorhaling sowieso symbolisch.

Mijn schoonmoeder zaliger placht - als één van haar kindertjes iets heel stouts had gedaan – te zeggen: ‘Voor straf vanavond met blote voeten naar bed!’ Mijn vrouw en haar broertjes waren er destijds diep van onder de indruk. En heeft het geholpen? Jazeker!

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.